Hannah a C-Brace

Hannah bola po operácii chrbtice diagnostikovaná neúplná paraplegia. K pohybu musela používať invalidní vozík. Je vdatá, má dve deti a jej manžel pracuje ako policajt často mimo domova.

Každodenný život pre ňu predstavoval neprekonateľnou prekážku. Dnes ale k pohybu používa C-Brace®. Ortéza pre ňu znamená omnoho viac, než to, že môže normálne chodiť. Teraz sa môže o svoje deti opäť postarať sama. Presvedčte sa sami, aký nezávislý život dnes Hannah žije.


Rozhovor s Hannah

Hannah si stále pamätá, ako jej lekári doporučovali, aby si nechala amputovať ochrnutú nohu. „Je neuveriteľné, keď si uvedomím, ako som teraz v každodennom živote nezávislá. Môžem znovu vykonávať všetky veci, ktoré som predtým robiť nemohla. Pre mňa ako matku je najdôležitejšie ísť a držať sa za ruky s oboma svojimi deťmi.“ Hovorí Hannah.

Čo C-Brace® dokáže?

C-Brace® vás bude podporovať každý deň, v každom okamžiku chôdze i v stoji. Prispôsobí sa v reálnom čase vzniknutej situácii a vy tak môžete chodiť bezpečne a prirodzene. Môže byť veľmi prospešná pre celú radu neurologických indikácii dolných končatín.

Budete s ním schopní:

• Prechádzať sa po nerovnom povrchu a svahoch

• Chodiť zo schodov striedavou chôdzou

• Nosiť ortézu skrytú pod odevom

• Nastaviť si ortézu pomocou aplikácie pre smart telefóny

Viac o C-Brace