Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Otto Bock Slovakia s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Otto Bock Slovakia s.r.o., Rontgenová 26, 851 01 Bratislava, IČO:36800694, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky naše služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Otto Bock Slovakia s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.