Prevádzkovateľ webovej stránky:

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Röntgenová 26

851 01 Bratislava

Slovensko

IČO: 36 800 694

DIČ: 2022409796

IČ DPH: SK2022409796