100 rokov Ottobock – Quality for life

Na prvom mieste je človek

Po celých 100 rokov je stredom všetkého nášho snaženia človek - v súlade s našimi zásadami "prirodzenosti, spoľahlivosti a invencie". Svet sa snažíme vidieť očami našich užívateľov a zákazníkov a tento cieľ sledujeme s rešpektom, odvahou a odhodlaním. Každý deň tvrdo pracujeme na tom, aby sme zlepšili kvalitu života našich pacientov a užívateľov a umožnili im žiť nezávislý každodenný život. Pojem kvality života je pre nás úzko spojený s osobnou slobodou a nezávislosťou. Preto pomáhame ľuďom udržať si alebo znovu získať slobodu pohybu. Robíme to dnes a budeme v tom pokračovať aj naďalej vďaka inovačným technológiám a individuálnemu prístupu.