Mobility Solutions

Ak chceme umožniť ľuďom s postihnutím, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a čo najlepšiu kvalitu života, musíme sa predovšetkým pozrieť na výzvy, ktorým každý deň čelia, ich vlastnými očami. Iba vďaka úzkej spolupráci so všetkými našimi partnermi - terapeutmi, ľuďmi s postihnutím a ich rodinnými príslušníkmi - sme schopní dospieť k najlepšiemu možnému riešeniu, ktoré bude plne vyhovovať ich individuálnym požiadavkám. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a neustále sa rozrastajúcej ponuke produktov - od manuálnych a elektrických vozíkov po detské rehabilitačné pomôcky a špeciálne ovládacie príslušenstvo - dokážeme ponúknuť používateľom nové možnosti pre jednoduchšie zvládanie každodenných aktivít. Pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu sme vyvinuli 24-hodinový koncept vo forme skupiny produktov, ktoré poskytnú pomoc a podporu rodičom a ich deťom počas celého dňa.

Naším cieľom sú individuálne riešenia, ktoré používateľom zabezpečia maximálnu mobilitu, nezávislosť a terapeutickú podporu. Na nasledujúcich stránkach nájdete prehľad zdravotníckych pomôcok, ktoré riešia špecifické potreby detí a dospelých vo všetkých oblastiach každodenného života.