24-hodinový koncept pre rodičov

Deti začínajú rozvíjať svoju osobnosť už v ranom detstve. Každý deň vnímajú nové podnety, cítia, ochutnávajú a ovoniavajú svoj svet. Deti s postihnutím to robia svojím vlastným jedinečným spôsobom. Potrebujú individuálne riešenia na mieru, ktoré podporia ich mobilitu. Schopnosť pohybu - čo možno najsamostatnejšia - je kľúčová nielen z hľadiska fyzického vývoja vášho dieťaťa, ale tiež z hľadiska komplexnosti jeho vnímania okolia a sociálnej interakcie. Naše zdravotnícke pomôcky preukázateľne podporujú tento vývoj.

24-hodinovým konceptom sa snažíme pomáhať rodičom detí s postihnutím rozpoznať konkrétne potreby ich dieťaťa a reagovať na ne praktickými opatreniami a vhodnými zdravotníckymi pomôckami - pri stravovaní, v škole alebo škôlke, počas hry, pri športe a odpočinku, počas terapie alebo kúpania.

Na nasledujúcich stránkach nájdete funkčné pomôcky pre všetky vekové kategórie a stupne vývoja, ktoré vám značne uľahčia váš každodenný život - 24 hodín denne.

Prečo zdravotnícke pomôcky?

 • Zvyšujú kvalitu života
 • Podporujú samostatnosť a nezávislosť
 • Posilňujú sebavedomie
 • Zvyšujú mobilitu
 • Uľahčujú pohyb
 • Sú pomocníkmi pri terapii
 • Korigujú posturálne a pohybové problémy
 • Podporujú optimálne a stabilné pozície
 • Podporujú každodenné činnosti
 • Povzbudzujú sociálnu integráciu (napr. počas hry)
 • Redukujú kontraktúry
 • Pomáhajú rodinným príslušníkom a ošetrovateľom
 • Zabraňujú asymetriám
 • Predchádzajú sekundárnym ortopedickým problémom
 • Regulujú svalové napätie