Sedenie: cestovanie a výlety

Dieťa potrebuje kvalitnú oporu aj počas presunov a zároveň by pre podnietenie aktivity malo mať možnosť vnímať okolité podnety.

Zmyslové vnímanie okolia má priaznivý vplyv na celkový vývoj dieťaťa. Rehabilitačné kočíky a elektrické vozíky poskytnú vášmu dieťaťu potrebnú stabilitu, umožnia oddych a podporia terapiu. "Rastú" s vaším dieťaťom a dajú sa prispôsobiť prípadným zmenám. Pomôcky podporujúce mobilitu - či už poháňané dieťaťom alebo tlačené ošetrovateľom - majú nenahraditeľný význam v bežnom živote. Práve preto máte k dispozícii množstvo modelov, z ktorých každý poskytuje rôzne možnosti. Sú navrhnuté tak, aby boli čo najkompaktnejšie, takže ich môžete ľahko naložiť do kufra svojho auta. Všetky majú rovnaký cieľ - čo možno najviac vám uľahčiť váš každodenný život.