Správne sedieť: pri jedení, pití, hre

Adaptabilné sedacie polohovacie systémy poskytujú vášmu dieťaťu stabilnú oporu, podporujú vývoj jeho motorických schopností a umožňujú mu podieľať sa na každodenných aktivitách. Sedacie polohovacie systémy a terapeutické stoličky Ottobock poskytujú oporu telu a korigujú polohu panvy, čím predchádzajú vzniku deformít. Vaše dieťa pohodlne sedí a môže sa plne sústrediť na dianie okolo seba.

Toto obzvlášť platí v prípade jedenia a pitia. Poloha vo zvislom sede je pre dieťa prospešná a u detí s problémami s prehĺtaním je doslova nenahraditeľná. Správne zvolená zdravotnícka pomôcka podporuje fyziologické držanie tela, a tým predchádza duseniu v dôsledku zlého prehĺtania.

Správne držanie tela je však dôležité aj pri hre či kreslení: Umožňuje vášmu dieťaťu byť aktívne, reagovať na podnety z okolia a rozhodovať, do ktorých aktivít a v akej miere sa chce zapájať.