Terapia a stoj

Vertikalizačné zariadenia a chodítka majú vo vývoji mnohých detí nenahraditeľné postavenie a pomáhajú im podieľať sa na každodenných aktivitách. Pretože stoj, hoci aj s podporou, je nesmierne dôležitý pre telesný a sociálny vývoj obzvlášť do veku 18 mesiacov, keď iba včasná vertikalizácia napomáha správnemu vývinu bedrového kĺbu a predchádza tak následným ortopedickým problémom.

Deti, ktoré sa nenaučia stáť samostatne, môžu napredovať vďaka zdravotníckym pomôckam Ottobock. Vyvinuli sme vertikalizačné zariadenia šité na mieru rozličným schopnostiam týchto detí v závislosti od veku a úrovne vývoja: parapódiá, polohovacie zariadenia a pronačné a supinačné vertikalizačné zariadenia. Podľa zásady, čo možno najviac aktivity pri čo možno najmenšej miere podpory, pomáhajú naše vertikalizačné zariadenia fyzickému a duševnému vývoju dieťaťa.

Toto tiež umožňuje dieťaťu reagovať na podnety z okolia či hrať sa s priateľmi.


Vertikalizačné zariadenie Freestander

Vertikalizačné zariadenie Freestander pomáha deťom zaujať polohu v stoji. Vďaka panvovému pásu poskytuje bezpečnú oporu počas státia pre zdravotne znevýhodnené deti vo veku 1 až 18 rokov.

viac

Firefly - Upsee

Niektorí sa postavia a objímu svojho brata či sestru prvý krát v živote. Niektorí sa prvý krát poprechádzajú po ulici pred domom. A niektorí ruka v ruke s kamarátom prejdú prvý krát cez ihrisko.

viac

Standing Frame

Standing Frame podporuje samostatné státie detí, mládeže i dospelých. Dieťa sa postupne dostáva do polohy státia v závislosti od sily svojich ramien.

viac

Squiggles Stander

Vertikalizačné polohovacie zariadenie Squiggles podporuje sociálny a fyziologický vývoj dieťaťa už od raného veku. S jeho pomocou sa deti od jedného do piatich rokov môžu na spoločných aktivitách podieľať vo vzpriamenej polohe.

viac

Pronačné a supinačné Leckey

Pronačné a supinačné polohovacie zariadenie Leckey je robustné, elektrické, výškovo nastaviteľné vertikalizačné zariadenie na supinačnú a pronačnú polohu pre užívateľov od 4 rokov až do dospelosti. Vďaka svojej nadštandardnej stabilite sa môže používať veľmi dlho. Táto vlastnosť je obzvlášť dôležitá, pretože deti začínajú nacvičovať státie väčšinou v supinačnej polohe, a keď sa hmotnosť postupne prenáša na nohy a rozvíja sa stabilita hlavy a trupu, prechádzajú až do celkom vzpriameného postoja.

viac

Vertikalizačné polohovacie zariadenie Mygo

Vertikalizačné zariadenie Mygo umožňuje prirodzenú vzpriamenú polohu tela a bolo vyvinuté pre deti vo veku 4 a viac rokov, ktoré potrebujú komplexnú oporu. Vďaka kombinácii pohyblivej opierky chodidiel a kolennej opory dochádza k uvoľneniu svalového napätia.

viac

Vertikalizačné polohovacie zariadenie Squiggles

Keď je vaše dieťa pohodlne a bezpečne polohované, zo státia je zrazu príjemná súčasť terapie a skvelá možnosť ako lepšie vnímať svet a okolité podnety. Vertikalizačné zariadenie Squiggles je možné používať viacerými spôsobmi: v pronačnej polohe, v supinačnej polohe alebo vo zvislej polohe.

viac

Leckey P

Leckey P predstavuje kombináciu vertikalizátora a polohovacieho zariadenia pre deti a mladých ľudí do 18 rokov, trpiacich ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré im na zlepšenie zdravotného stavu umožní zaujať aj iné polohy tela.

viac