Chôdza

Vertikalizačné zariadenia a chodítka majú vo vývoji mnohých detí nenahraditeľné postavenie a pomáhajú im podieľať sa na každodenných aktivitách. Pretože stoj, hoci aj s podporou, je nesmierne dôležitý pre telesný a sociálny vývoj obzvlášť do veku 18 mesiacov, keď iba včasná vertikalizácia napomáha správnemu vývinu bedrového kĺbu a predchádza tak následným ortopedickým problémom.

Deti, ktoré sa nenaučia stáť samostatne, môžu napredovať vďaka zdravotníckym pomôckam Ottobock. Vyvinuli sme vertikalizačné zariadenia šité na mieru rozličným schopnostiam týchto detí v závislosti od veku a úrovne vývoja: parapódiá, polohovacie zariadenia a pronačné a supinačné vertikalizačné zariadenia. Podľa zásady, čo možno najviac aktivity pri čo možno najmenšej miere podpory, pomáhajú naše vertikalizačné zariadenia fyzickému a duševnému vývoju dieťaťa.

Toto tiež umožňuje dieťaťu reagovať na podnety z okolia či hrať sa s priateľmi.