Zdravotnícke pomôcky pre polohu v ľahu, sede, stoji a pre pohyb

Individuálne riešenia pomocou zdravotníckych pomôcok od Ottobock podporia optimálny vývoj vášho dieťaťa a jeho schopnosť zapojiť sa do spoločného života. Pomôžu vášmu dieťaťu rozvinúť jeho vlastnú samostatnosť a nezávislú aktivitu a súčasne predchádzajú nesprávnemu držaniu tela. Prvoradým cieľom je podporovať vaše dieťa v schopnosti pohybu (terapeutickí pracovníci tu používajú termín "vertikalizácia", teda vzpriamené postavenie sa proti pôsobeniu gravitácie), pretože to je základný predpoklad celkového vývoja vášho dieťaťa.

Motorický vývoj dieťaťa prebieha v jednotlivých stupňoch, ktoré majú svoju prirodzenú chronológiu. Veľmi zhruba ich možno rozdeliť na ľah, sed, stoj a nakoniec samostatný pohyb vpred v podobe chôdze. Oneskorený vývoj neodvratne brzdí následné napredovanie. V niektorých prípadoch môže takéto oneskorenie dokonca spôsobiť nenapraviteľné škody, napríklad chyby vo vývoji bedrových kĺbov dieťaťa. Takáto deformita sa môže vyskytnúť napríklad v prípade, keď nedôjde k normálnemu vývoju bedrového kĺbu.

Optimalizovaná ponuka zdravotníckych pomôcok vám poskytne vhodné a zodpovedajúce produkty pre každú vekovú kategóriu, príslušný stupeň vývoja a všetky každodenné situácie. V krátkosti: prevencia nesprávneho vývoja zabezpečením včasnej opory v podobe zdravotníckej pomôcky sa bude zúročovať po celý zvyšok života vášho dieťaťa.

Tu je niekoľko príkladov:

• Pre najmenšie deti to môže byť polohovací systém, ktorý zabezpečí oporu počas hry.

• Sedací polohovací systém dokáže poskytnúť potrebnú oporu pri zavádzaní pevnej stravy a neskôr tiež v škôlke alebo škole.

• Vertikalizačné zariadenia sú obľúbenou zdravotníckou pomôckou, ktorá umožní komunikáciu v úrovni očí a využitie má aj pri terapii.

• Chodítka, vertikalizačné zariadenia určené pre pohyb a elektrické vozíky umožňujú aktívnu účasť pri hre s rovesníkmi.

S našimi inovatívnymi zdravotníckymi pomôckami sa vaše dieťa bude môcť optimálne rozvíjať.


Jedenie a pitie

Jedenie a pitie

Naše polohovacie sedacie systémy a terapeutické stoličky poskytujú vášmu dieťaťu oporu, čím predchádzajú chybnému držaniu tela, ktoré obmedzuje vaše dieťa pri jedení a pití.

viac

Voľný čas a hra

Naše jednotlivé chodítka pomáhajú vášmu dieťaťu nadobudnúť a precvičovať dôležité funkcie pri stoji a chôdzi. Aby sa vaše dieťa mohlo pozrieť svetu priamo do očí.

viac

Telesná hygiena a kúpanie

Naše kúpacie a sprchovacie ležadlá uľahčujú rodičom aj deťom každodennú hygienu a kúpanie.

viac

Škôlka a škola

Stabilný a pohodlný sed je pri procese učenia pre dieťa nevyhnutný. Naše polohovacie sedacie systémy a terapeutické stoličky poskytnú vášmu dieťaťu stabilnú oporu.

viac

Terapia a stoj

Pre deti, ktoré nedokážu samy stáť, sme vyvinuli vertikalizačné systémy, ktoré pomôžu napĺňať ich najrôznejšie potreby.

viac

Cestovanie a výlety

Naše rehabilitačné kočíky a buginy poskytnú vášmu dieťaťu počas pobytu vonku potrebnú stabilitu a umožnia oddych.

viac