Komplexné riešenia

Ľudia, ktorých postihnutie si vyžaduje používanie elektrického vozíka, vedia, aké je dôležité mať k dispozícii individuálne zdravotnícke pomôcky, ktoré umožňujú každodennú nezávislosť. Vďaka našim odborným znalostiam a dlhoročným skúsenostiam v práci s ľuďmi s postihnutím ako aj s terapeutmi, sme dokázali nájsť vyhovujúce riešenia, ktoré vám poskytnú viac nezávislosti a rovnocennosti v škole, práci či voľnom čase. Od ovládania elektronických zariadení (počítač, smartfón, a pod.) po prístroje vo vašej domácnosti, moderné špeciálne ovládacie prvky dnes ponúkajú nespočetné možnosti aktívnej účasti na každodennom a spoločenskom živote. Kontakty s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi by sme však nemali nadväzovať iba na sociálnych sieťach, ale tiež osobne, napríklad pri vozičkárskej športovej hre e-ball. Radi by ste prišli na tréning a zažili atmosféru športovej haly? E-ball je vhodný naozaj pre každého, kto si chce preveriť svoje schopnosti a zároveň nadviazať nové kontakty a priateľstvá v uvoľnenej športovej atmosfére.

Sme radi, že vás môžeme sprevádzať na ceste k väčšej osobnej slobode.


Poskytovatelia ortopedicko-protetickej starostlivosti

Ako partner špecializovaných predajcov a terapeutov pomáhame zabezpečiť pre pacienta to najlepšie individuálne riešenie. Je to možné vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, získaným technickým poznatkom a férovému partnerskému prístupu.

Viac

Mnohí naši klienti sa chcú zúčastňovať na každodenných aktivitách - v škole, v práci, vo voľnom čase - s pocitom rovnocennosti a nezávislosti hoci aj v elektrickom vozíku. E-ball je vozičkársky šport Pomáha precvičovať techniku riadenia vozíka a podporuje vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi s podobne aktívnym prístupom.