Objavme spolu novú slobodu

Špeciálne ovládanie: podpora existujúcich schopnostíPrehľad špeciálnych ovládacích prvkov

Ovládanie pomocou elektricky výklopného minijoysticku v stolíku

Vďaka inovatívnemu výklopnému mechanizmu umožňuje maximálne využitie priestoru na stolíku pri súčasnom minimálnom obmedzení priestoru pod stolíkom.

Heavy-duty joystick

Vďaka programovateľnému pracovnému rozsahu dokáže kompenzovať nečakané silné nárazy.

Kalibrovateľný minijoystick

Vyžaduje minimum sily a používateľ môže kalibráciu vykonať kedykoľvek sám.

Kalibrovateľný minijoystick

Ovládanie drobnými riadiacimi pohybmi. Odporúča sa pre ovládanie bradou.

Midi-joystick

Vďaka malým rozmerom môže byť umiestnený kdekoľvek.

Joystick

Ovládacie zariadenie je možné umiestniť podľa individuálnych požiadaviek. Ovládanie je možné nielen rukou.

Tlačidlový modul

Pohodlné spúšťanie elektrických nastavení a ďalších funkcií nezávisle od režimu jazdy.

Externé tlačidlá

Pre individuálne umiestnenie s rôznou spúšťacou silou a rozličnými priradenými funkciami.

Ovládanie chodidlom

Všetky funkcie je možné ovládať aj pomocou nožného pedála. Tempomat udržuje nastavenú rýchlosť a odbremení tým používateľa.

Otočná jednotka

Elektrická otočná jednotka s midi/minijoystickom pre ovládanie bradou alebo ústami.

Prídavný joystick

Vhodný ako ovládanie pre používateľa vozíka, ale predovšetkým pre sprevádzajúcu osobu. Možnosť použitia v rôznych variantoch.

Softvér a displej pre ešte väčšiu mieru individuality

Pomocou inovatívneho softvéru enAble50 môže špecializovaný obchodný zástupca nastaviť ovládaciu jednotku podľa individuálnych potrieb používateľa. Čím lepšie bude softvér prispôsobený potrebám a schopnostiam používateľa, tým viac mu uľahčí vykonávanie bežných denných činností. Používateľ tak bude môcť vo väčšej miere sústrediť svoju pozornosť na príjemnejšie aspekty života, ako sú kontakt so spoločnosťou a obľúbené aktivity. EnAble50 poskytuje možnosť presného optimalizovania jazdných parametrov konkrétneho vozíka. Spomedzi dostupných ovládacích softvérov tiež umožňuje najdokonalejšie prispôsobenie motorickým schopnostiam. Navyše ponúka možnosť zvýšenia citlivosti vstupného modulu, takže používateľ môže ovládať vozík s menším vynaloženým úsilím.

Ďalší príklad: špecializovaný obchodný zástupca môže zadefinovať intenzitu pohybu joystickom v každom smere pomocou X-ovej a Y-ovej osi. Je to veľmi užitočné v prípadoch, keď používateľ vykazuje slabú aktivitu v niektorom smere ovládania, teda má väčšie ťažkosti pohybovať joystickom v určitom smere. Používateľ bude vďaka tomu môcť ovládať vozík s veľkou presnosťou. Ovládacia jednotka okrem iného tiež ponúka voľne programovateľné výstupy pre riadenie rôznych funkcií. Tieto funkcie sú zobrazované na prehľadne štruktúrovanom farebnom displeji s vysokým rozlíšením. Displej je možné na vozíku umiestniť podľa želania používateľa. Prostredníctvom vstupného zariadenia si používateľ môže vyberať položky v menu, spúšťať funkcie jazdy, nastavovať sedadlo a cez rôzne rozhrania tiež ovládať zariadenia v blízkom okolí.

Jedno menu, množstvo funkcií

Hlavné menu

Poskytuje priamy prístup k funkciám jazdy, doplnkovým funkciám, obľúbeným položkám a vypnutiu systému. Vypnutie systému je možné na požiadanie nahradiť inými funkciami.

Obľúbené položky

Výber siedmych najobľúbenejších a najčastejšie používaných funkcií pre rýchlu a pohodlnú aktiváciu - voľne naprogramovateľný používateľom.

Funkcie jazdy

Rýchle a prehľadné zobrazenie všetkých podstatných ukazovateľov vrátane vzdialenosti, stavu batérie, času a tempomatu.

Doplnkové funkcie

• Elektrické nastavenie sedadla

• Osvetlenie

• Klaksón

• Ovládanie prístrojov a zariadení v okolí (diaľkové ovládanie)

• Systémové nastavenia

• Digitálny fotoalbum

• Obrazová komunikácia

• Úrovne rýchlosti

Technické údaje

Hlavné ovládanie: 130 ampérov pre jazdný pohon, integrovaná funkcia podsvietenia, výstupy aktuátora, vstupy pre analógové senzory (ovládanie riadenia), digitálne vstupy a digitálne výstupy

Doplnkové moduly: ovládací panel (integrovaný LCD displej), ovládanie pre sprevádzajúcu osobu, LCD displej (farebný displej s vysokým rozlíšením, vstup pre špeciálne ovládacie prvky, infračervené rozhranie, rozhranie Bluetooth a rádiové moduly Easywave), rozšírený modul pre aktuátor (5 nezávislých aktuátorov, samostatný 12V (5A) DC-DC výstup)

Na stiahnutie


Príslušenstvo

Súvisiace systémy