Neurorehabilitácia: Pomoc nervom

Nervy sú nositeľmi informácií - prenášajú správy našim svalom. Keď sa chceme hýbať, náš mozog alebo miecha - centrálny nervový systém (CNS) - vysiela príslušné správy. Ak sú však nervy alebo CNS poškodené, prenos informácií svalom je prerušený.

Ak vás poškodenie nervov obmedzuje v pohybe, pomôcť vám môžu rôzne zdravotnícke pomôcky. Ortézy poskytujú stabilitu a oporu. V prípade závažnejšieho ochrnutia sú k dispozícii vozíky so špeciálnym vybavením, ktoré vám pomáhajú v každodenných situáciách. Funkčná elektrická stimulácia (FES) ide ešte ďalej: s týmto progresívnym riešením dochádza k stimulácii nervov v blízkosti svalov. Do svalov sú vysielané signály a tie znova aktívne pohybujú telom.

Od ortéz a vozíkov k funkčnej elektrickej stimulácii: cieľom je viac výhod v každodennom živote. Takto my hodnotíme kvalitu zdravotníckych pomôcok. Preto úzko spolupracujeme s lekármi, terapeutmi a ortopedickými technikmi. Záleží nám na tom, aby ste sa vedeli bez obmedzení pohybovať, zapájať sa do každodenného života a mali ste radosť z trénovania určitých častí tela.


Ortézy

Ortézy pomáhajú udržiavať stabilitu a poskytujú oporu obzvlášť v prípadoch ochrnutia a zmyslových poruchách v niektorej oblasti tela. Zlepšujú držanie tela, celkovú mobilitu a často aj bezpečnosť pri pohybe či rovnováhu.

Viac

Vozíky

Poškodenie centrálneho nervového systému (CNS) môže mať za následok hemiplégiu (ochrnutie polovice tela). Na kompenzáciu tohto postihnutia by preto mal existovať vhodne vybavený vozík. Jedným z príkladov je vozík poháňaný iba jednou rukou.

Viac

Individuálne riešenia pri oslabení dorzálnej flexie

Oslabenie dorzálnej flexie je veľmi častým dôsledkom neurologických porúch. Vážne obmedzuje schopnosť chôdze. K dispozícii je niekoľko zdravotníckych pomôcok s rôznymi funkciami. Pomáhame vám rozhodnúť sa.

Viac

Dôkazy

Podľa čoho hodnotíme produkty Ottobock? Koncepcia dokazovania hrá dôležitú úlohu: kľúčom je súhra skúseností a vedy - a teda vývoj najlepších možných individuálnych riešení a konceptov.

Viac

Sieť / dohody o spolupráci

Koncepcia "Mobilita po cievnej mozgovej príhode" poskytuje komplexnú podporu pre pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu. Predstavuje ju partnerstvo s Nemeckou nadáciou pre pomoc pacientom po cievnej mozgovej príhode, ako aj s vybranými klinikami a dodávateľmi zdravotníckych potrieb. Títo partneri poskytujú podnety na najlepšie zdravotnícke pomôcky podporujúce aktívny život.

Viac