Informácie pre pacientov a ich príbuzných

Neurologická porucha je schopná v sekunde zmeniť váš každodenný život. Chceme vám pomôcť pri rozhodovaní o tom, ktorá zdravotnícka pomôcka je pre vás tá najlepšia, aby ste sa opäť stali nezávislými. Používateľ riešenia ActiGait Jochen hovorí o svojich skúsenostiach a okrem iného tiež predstavujeme našu sieť "Mobilita po cievnej mozgovej príhode".


Sieť Mobilita po cievnej mozgovej príhode

"Mobilita po cievnej mozgovej príhode" poskytuje komplexnú podporu pre pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu. Predstavuje ju partnerstvo s Nemeckou nadáciou pre pomoc pacientom po cievnej mozgovej príhode.

viac

Individuálne riešenia pri oslabení dorzálnej flexie

Oslabenie dorzálnej flexie je častým dôsledkom poškodenia nervov. Môžete si vybrať zo zdravotníckych pomôcok s rôznymi funkciami.

viac

Pokrytie nákladov

Zdravotné poistenie zvyčajne pokrýva náklady na zdravotné pomôcky, ktoré slúžia na kompenzáciu postihnutia.

viac

Dôkazy

Podľa čoho hodnotíme produkty Ottobock? Dôkazy hrajú dôležitú úlohu: kľúčom je súhra skúseností a vedy

viac