Dôkazy

Súhra skúseností a vedy

V oblasti zdravotnej a terapeutickej starostlivosti pojem dôkaz znamená, že

  • individuálne riešenie poskytnuté pacientovi je postavené na vedeckom základe a
  • v ideálnom prípade, s využitím skúseností ošetrujúceho terapeuta, technika alebo lekára, bola použitá najvhodnejšia zdravotnícka pomôcka.

Naším cieľom je poskytovať vám čo najlepšiu starostlivosť, zlepšovať kvalitu života a zvyšovať vašu nezávislosť. Preto vychádzajúc z dôkazov vyvíjame individuálne riešenia a koncepcie, akou je "Mobilita po cievnej mozgovej príhode". Vykonávame štúdie, ktoré potvrdzujú kvalitu našich výrobkov a overujú ich účinnosť. Za týmto účelom úzko spolupracujeme s lekármi, terapeutmi a ortopedickými technikmi.