Oslabenie dorzálnej flexie je častým dôsledkom neurologických porúch

Ako si správne vybrať zdravotnícku pomôcku

U pacientov s poškodením nervov môže dochádzať k rôznym fyzickým obmedzeniam. Oslabenie dorzálnej flexie je v takýchto prípadoch pomerne bežné a často je v hlavnom záujme pacienta nájsť riešenie tohto problému. S týmto postihnutím nie ste schopní dvíhať chodidlo v špičke, čo znamená, že často zakopávate o prekážky a vaša mobilita je náhle obmedzená. Napriek tomu by ste sa mali rozhodnúť v prospech pohybu a zvýšenej aktivity: je pre vás k dispozícii široká škála zdravotníckych pomôcok, ktoré vám pomôžu znovunadobudnúť mobilitu. Tieto zdravotnícke pomôcky zabraňujú tomu, aby špička chodidla mierila k zemi alebo došlo k stočeniu chodidla. Pri otázke, ktoré riešenie je pre vás najlepšie, sú rozhodujúcimi faktormi vaše potreby a fyzická kondícia. Zistite o nich viac - v spolupráci s vaším poskytovateľom ortopedicko-protetickej starostlivosti, lekárom, ortopedickým technikom a terapeutom. Je tiež dôležité, s akou pomôckou sa cítite komfortne a viete si užívať pohyb počas bežného dňa.

Ďalšie informácie nájdete pod týmto odkazom.


Ortézy na dvíhanie chodidla

Ortézy určené na pomoc pri dorziflexii, ako napríklad produktová rodina WalkOn, sú vhodné, ak preferujete pasívne a podporné zdravotnícke pomôcky, alebo keď nedokážete použiť funkčnú elektrickú stimuláciu (FES). Keďže pri týchto ortézach nie je potrebná stimulácia, netreba ich nabíjať. Vďaka ohybnej prednej časti chodidla a päte umožňujú dosahovať omnoho dynamickejší a prirodzenejší obraz chôdze.

Viac