Oslabenie dorzálnej flexie je častým dôsledkom neurologických porúch

Ako si správne vybrať zdravotnícku pomôcku

U pacientov s poškodením nervov môže dochádzať k rôznym fyzickým obmedzeniam. Oslabenie dorzálnej flexie je v takýchto prípadoch pomerne bežné a často je v hlavnom záujme pacienta nájsť riešenie tohto problému. S týmto postihnutím nie ste schopní dvíhať chodidlo v špičke, čo znamená, že často zakopávate o prekážky a vaša mobilita je náhle obmedzená. Napriek tomu by ste sa mali rozhodnúť v prospech pohybu a zvýšenej aktivity: je pre vás k dispozícii široká škála zdravotníckych pomôcok, ktoré vám pomôžu znovunadobudnúť mobilitu. Tieto zdravotnícke pomôcky zabraňujú tomu, aby špička chodidla mierila k zemi alebo došlo k stočeniu chodidla. Pri otázke, ktoré riešenie je pre vás najlepšie, sú rozhodujúcimi faktormi vaše potreby a fyzická kondícia. Zistite o nich viac - v spolupráci s vaším poskytovateľom ortopedicko-protetickej starostlivosti, lekárom, ortopedickým technikom a terapeutom. Je tiež dôležité, s akou pomôckou sa cítite komfortne a viete si užívať pohyb počas bežného dňa.

Ďalšie informácie nájdete pod týmto odkazom.


Ortézy na dvíhanie chodidla

Ortézy určené na pomoc pri dorziflexii, ako napríklad produktová rodina WalkOn, sú vhodné, ak preferujete pasívne a podporné zdravotnícke pomôcky, alebo keď nedokážete použiť funkčnú elektrickú stimuláciu (FES). Keďže pri týchto ortézach nie je potrebná stimulácia, netreba ich nabíjať. Vďaka ohybnej prednej časti chodidla a päte umožňujú dosahovať omnoho dynamickejší a prirodzenejší obraz chôdze.

Viac

Funkčná elektrická stimulácia s MyGait a ActiGait

Povrchový stimulátor MyGait používa funkčnú elektrickú stimuláciu (FES) na aktívne dvíhanie chodidla. MyGait stimuluje nervy zvonku a používa sa na predkolení. Je to zvlášť vhodné v skorej fáze rehabilitácie, keď existuje možnosť obnovenia funkcionality chodidla, alebo si ešte nie ste istý, či chcete používať stimulátor trvalo. Funkčná elektrická stimulácia preukázateľne zvyšuje bezpečnosť pri chôdzi. S MyGait získate aj väčšiu stabilitu pri chôdzi po nerovnom povrchu, po schodoch či v stúpaní. Keďže sú vaše pohyby prirodzenejšie, dokážete prekonať väčšie vzdialenosti s menšou námahou.

Stehenný implantát ActiGait vám ponúka rovnaké výhody ako MyGait, ale jeho obsluha je ešte jednoduchšia a je nenápadnejší, keďže jeho časť je implantovaná. Implantát sa umiestňuje priamo na nerv a ovláda tak chodidlo s vysokou presnosťou. ActiGait je obzvlášť vhodný na dlhodobé používanie.

Viac