Pokrytie nákladov

Zdravotné poistenie zvyčajne pokrýva náklady na zdravotné pomôcky, ktoré slúžia na kompenzáciu postihnutia.

Vždy však odporúčame poradiť sa s Vašou zdravotnou poisťovňou o spôsobe a výške doplatku.