Mobilita po cievnej mozgovej príhode

Koncepcia "Mobilita po cievnej mozgovej príhode" poskytuje komplexnú podporu pre pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu. Predstavuje ju partnerstvo s Nemeckou nadáciou pre pomoc pacientom po cievnej mozgovej príhode, ako aj s vybranými klinikami a dodávateľmi zdravotníckych potrieb. Získate tam cenné rady ohľadne najvhodnejších zdravotníckych pomôcok v každej fáze rehabilitácie.


Cievna mozgová príhoda ako výzva

Viac ako 1,3 milióna ľudí žije s trvalými následkami cievnej mozgovej príhody, čo zodpovedá počtu obyvateľov Mníchova. Do roku 2025 vzrastie celkový počet pacientov na takmer 3,5 milióna. Iba v Nemecku sa každoročne objaví 270 000 nových prípadov cievnej mozgovej príhody.
Popri cukrovke predstavuje cievna mozgová príhoda najväčšiu výzvu pre systém zdravotnej starostlivosti v Nemecku. Z tohto dôvodu sú potrebné špeciálne zariadenia na starostlivosť o pacientov a kompetenčné siete. Príkladom takýchto zariadení sú špeciálne zdravotnícke pracoviská, ktoré boli zriadené pre akútnu liečbu prípadov cievnej mozgovej príhody. Starostlivosť o pacienta však pokračuje aj po akútnej liečbe! Z tohto dôvodu bola vyvinutá koncepcia "Mobilita po cievnej mozgovej príhode".


Sieť starostlivosti o pacienta

Ottobock, Nemecká nadácia pre pomoc pacientom po cievnej mozgovej príhode a vybrané kliniky spolu s dodávateľmi zdravotníckych potrieb spojili svoje sily do medzinárodnej koncepcie "Mobilita po cievnej mozgovej príhode". Chceme spoločne a s využitím najnovších poznatkov poskytovať pacientom po cievnej mozgovej príhode tie najkvalitnejšie individuálne riešenia. Naši koncepční partneri ponúkajú zdravotnícke pomôcky pre všetky rehabilitačné fázy: od vozíkov a ortéz až po funkčnú elektrickú stimuláciu (FES). Cieľom je podpora pacienta v jeho aktivite. Optimálnym riešením nemusí nutne byť to riešenie, ktoré dokáže najviac. Dôraz je kladený vždy na potreby príslušného pacienta. A zdôrazňujú to aj naši partneri.

Potrebovali by ste poradiť od niektorého z našich partnerov vo vašom okolí? Ich adresy nájdete pod týmto odkazom.