Klinické obrazy pri neurorehabilitácii

Aká je moja diagnóza?

K poškodeniu nervov môže dôjsť v dôsledku rôznych ochorení. Až keď je jasné, čo je dôvodom a aký je rozsah poškodenia, môžete si spolu s vašim lekárom alebo ortopedickým technikom vybrať zdravotnícku pomôcku. Cieľom je čo najviac využiť možnosti danej pomôcky. Konzultácia s lekárom a poznanie príčiny poškodenia nervov sú v tomto prípade veľmi dôležité.


Cievna mozgová príhoda

Svojou ponukou moderných zdravotníckych pomôcok sleduje spoločnosť Ottobock cieľ zameriavať sa vo väčšej miere na rehabilitáciu, ktorá nasleduje po akútnej zdravotnej starostlivosti.

viac

Skleróza multiplex

U pacientov so sklerózou multiplex trpiacich spasticitou sa odporúča pravidelná fyzioterapia a používanie zdravotníckych pomôcok, ako sú ortézy.

viac

Traumatické poranenie mozgu

Rozsah negatívneho dopadu traumatického poranenia mozgu na telesné funkcie je veľmi široký. U pacientov s poruchou motoriky sa pri rehabilitácii používajú ortézy a funkčná elektrická stimulácia (FES).

viac

Nekompletná lézia miechy

Pri nekompletnej lézii miechy je poškodená jej časť. Prejavuje sa to rôznymi spôsobmi v závislosti od úrovne jej poškodenia.

viac