Cievna mozgová príhoda

Približne v 79 % všetkých prípadov cievnej mozgovej príhody dochádza k zablokovaniu cievy zásobujúcej mozog napr. krvnou zrazeninou. To vedie k nedostatočnému zásobovaniu mozgu krvou, teda jeho nedokrveniu. U takmer 13 % pacientov zase z dôvodu poškodenia mozgovej cievy dochádza k opačnej situácii, konkrétne ku krvácaniu do mozgu. V oboch prípadoch je z dôvodu poruchy krvného obehu prívod krvi do určitých oblastí mozgu nedostatočný.


Frekvencia

Najnovšie odhady naznačujú, že sa každý rok v Nemecku vyskytne približne 270 000 nových prípadov cievnej mozgovej príhody. Zhruba polovica pacientov, ktorí príhodu prežili, zostáva po jednom roku po príhode v trvalej invalidite a je odkázaná na pomoc od druhých. Aktuálne trpí takmer 1,3 milióna obyvateľov krajiny dôsledkami tohto ochorenia. Vzhľadom k starnutiu našej spoločnosti sa dá očakávať, že v najbližších desaťročiach počet pacientov po cievnej mozgovej príhode výrazne vzrastie. Prognózy Erlangenského registra cievnych mozgových príhod hovoria o 3,5 miliónoch pacientov s nákladmi na priamu starostlivosť vo výške 108 miliárd eur. Klinický obraz cievnej mozgovej príhody tým pádom predstavuje jednu z hlavných výziev pre nemecký systém zdravotnej starostlivosti.

Symptómy

Symptómy cievnej mozgovej príhody sa môžu výrazne líšiť podľa ich typu aj intenzity ich prejavu. Patria medzi ne:

 • Poruchy videnia
 • Obmedzené zorné pole
 • Porucha priestorového videnia a dvojité videnie
 • Porucha reči a strata chopnosti porozumieť reči a jazyku
 • Ochrnutie a tŕpnutie
 • Porucha hmatu
 • Poklesnutý kútik úst - k takejto dysfunkcii môže dôjsť aj pri končatinách (padajúca špička, padajúce zápästie)
 • Bolesť v ramene
 • Nestabilita kolena v stoji
 • Nestabilita trupu
 • Závraty spolu s neistou chôdzou
 • Spasticita v rôznych formách a stupňoch závažnosti

Rehabilitácia

V oblasti neurologickej rehabilitácie sa podľa nemeckého Spolkového zväzu pre rehabilitáciu aplikuje takzvaný fázový model. Spočiatku posudzuje ošetrujúci lekár a terapeut potrebu pomoci pre pacienta. V závislosti od tejto potreby prichádza do úvahy určitá fáza rehabilitácie. Podľa Spolkového zväzu pre rehabilitáciu sa neurologická rehabilitácia delí na nasledujúce fázy:

 • Fáza A: Akútna starostlivosť
 • Fáza B: Liečebná rehabilitácia. Včasná rehabilitácia, hoci v časti prípadov ešte s výraznými obmedzeniami zo strany pacientov (ťažká porucha vedomia, kóma). Pacienti s ťažkým postihnutím, ktorí nie sú schopní aktívnej spolupráce a sú plne odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť
 • Fáza C: Liečebná rehabilitácia. Pacient už je schopný spolupracovať, trénuje samostatnosť a mobilitu
 • Fáza D: Liečebná rehabilitácia. Pacient je už schopný samostatného pohybu po oddelení
 • Fáza E: Liečebno-pracovná rehabilitácia. Podpora sociálnej a pracovnej integrácie
 • Fáza F: Liečebná starostlivosť zahŕňajúca opatrenia na zachovanie súčasného stavu

V oblasti akútnej starostlivosti boli v posledných rokoch učinené veľké pokroky. Svojou ponukou moderných zdravotníckych pomôcok sleduje spoločnosť Ottobock cieľ zameriavať sa vo väčšej miere na rehabilitáciu, ktorá nasleduje po akútnej zdravotnej starostlivosti. Od vozíkov poskytujúcich podporu už v skorej fáze rehabilitácie, cez produkty pri oslabení dorzálnej flexie až po ortézy na stabilizáciu ramena, kolena alebo zápästného kĺbu, Ottobock ponúka širokú škálu moderných výrobkov a riešiení.

Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúce sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty