Nekompletná lézia miechy

Čo je nekompletná lézia miechy?

Na rozdiel od kompletnej paraplégie pri nekompletnej lézii miechy nedochádza k jej úplnému prerušeniu. Poranenie nervových štruktúr vo vnútri chrbticového kanála vedie k ochrnutiu, ktoré sa prejavuje čiastočnou alebo úplnou stratou motorických a senzorických funkcií.
K poškodeniu miechy dochádza zvyčajne následkom úrazov, ako sú dopravné nehody, pády alebo športové zranenia. Z dôvodu rozdielnych štandardov pre zber informácií však nie je možné poskytnúť dôveryhodné vyjadrenie, ku koľkým prípadom nekompletnej lézie miechy za rok dochádza. V Nemecku je to približne 19 prípadov na milión obyvateľov ročne. Muži sú pritom postihnutí trikrát častejšie ako ženy.


Aké sú dôsledky nekompletnej lézie miechy?

V závislosti od miesta poškodenia dochádza k rôznym stupňom ochrnutia: Zranenia v krčnej oblasti vedú k ochrnutiu rúk, paží, trupu a nôh (známemu ako tetraplégia). Zranenia v hrudnej, bedrovej a sakrálnej oblasti môžu spôsobiť ochrnutie nôh, ale niekedy aj trupu a panvovej oblasti (vnútorných orgánov). Táto forma sa nazýva paraplégia.

Pri nekompletnej lézii miechy môžu byť stále prítomné senzorické funkcie, a to aj pri strate pohyblivosti. Zdravotnícke pomôcky, ako sú ortézy, poskytujú oporu telu a do určitej miery je možné s pomocou funkčnej elektrickej stimulácie (FES) aktivovať aj svaly. Niekedy dochádza k úplnému opaku: Pacient je schopný pohybu, ale v postihnutej oblasti nič necíti.

Súvisiace produkty