Symptómy

Skleróza multiplex môže spôsobovať veľké množstvo neurologických symptómov. Patria medzi ne poruchy videnia (napr. dvojité videnie), poruchy vyprázdňovania močového mechúra, spastické ochrnutie končatín, slabosť a poruchy jemnej motoriky. Tieto symptómy sa často objavujú v období atakov ako následok zvýšenej fyzickej alebo psychickej záťaže či infekcie, a môžu sa líšiť v intenzite a frekvencii.

Podľa priebehu ochorenia sa skleróza multiplex delí na niekoľko foriem:

Spočiatku prevažuje relapsujúca-remitujúca SM (cca 85 až 90 %): Objavuje sa jeden alebo viac neurologických symptómov len na krátku dobu, čo znamená, že už po pár dňoch (takmer) úplne ustúpia.

Asi u 30 až 40 % pacientov s pôvodne relapsujúcim-remitujúcim priebehom choroby sa postupne po dobu 10 až 15 rokov vyvíja stále vážnejšie postihnutie. V tomto prípade hovoríme o sekundárne progresívnom priebehu choroby.

U 10 - 15 % pacientov začína choroba priamo svojou primárne progresívnou formou. Pri takomto priebehu choroby sa neurologické symptómy postupne zhoršujú a nedochádza k ich ustupovaniu. Je to však pomerne zriedkavé. Vyskytujú sa aj zmiešané formy týchto základných verzií ochorenia.

Príčiny

Príčiny sklerózy multiplex sa dodnes nepodarilo objasniť. Bolo však zistené, že špecifické obranné bunky, ktoré imunitný systém organizmu bežne používa na boj proti patogénom, sú pri tejto chorobe zle naprogramované. Namiesto cudzích štruktúr napádajú telu vlastné (konkrétne myelín na myelínových pošvách nervových vlákien a bielkoviny na báze myelínu).

O pôvode sklerózy multiplex sa vedie množstvo diskusií a na základe z nich vyplývajúcich teórií sa uskutočňujú príslušné štúdie. Zdá sa, že jedným z faktorov môže byť genetická predispozícia a intenzívne sa skúma aj spojitosť s Epstein-Barrovej vírusom a herpetickým vírusom HHV-6. V tejto chvíli je rozumné predpokladať, že na vznik tohto ochorenia má vplyv celý rad faktorov.

Diagnóza

Pre stanovenie, či sa u pacienta vyvinula skleróza multiplex, má ošetrujúci neurológ k dispozícii širokú škálu diagnostických postupov. Predchádza tomu však dôkladné preskúmanie pacientovej anamnézy.

Ak sa na základe anamnézy potvrdí podozrenie z ochorenia sklerózou multiplex, ďalšie informácie poskytnú klinické testy. Tie podrobne vyšetria pacientovu motoriku, koordináciu, reflexy, zrak a silu. Je tak možné určiť, do akej miery sú poškodené neurologické funkcie a ktoré časti mozgu sú postihnuté. Okrem toho je možné pomocou elektro-fyziologických testov (kontrola citlivosti v končatinách) stanoviť vodivosť nervových vlákien.

Na vizualizáciu zápalových oblastí v CNS je možné použiť magnetickú rezonanciu. Ďalšou diagnostickou metódou je lumbálna punkcia, pri ktorej je v bedrovej oblasti pacienta napichnutý chrbticový kanál a odoberá sa z neho mozgovomiechový mok (likvor).

Liečba

V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by dokázala liečiť príčiny sklerózy multiplex. Na rozdiel od niekdajších predpokladov sa však odporúča striedme vykonávanie športu takmer vo všetkých variantoch. U pacientov so sklerózou multiplex trpiacich spasticitou sa odporúča pravidelná fyzioterapia a používanie zdravotníckych pomôcok, ako sú ortézy. V prípade potreby môže byť liečba doplnená podávaním liekov.

Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúce sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty