Traumatické poranenie mozgu

Čo je traumatické poranenie mozgu?

Dôsledky traumatického poranenia mozgu sa značne líšia: ľahké poranenie nevyžaduje žiadnu alebo iba ambulantnú liečbu. V prípade ťažkého poranenia je už potrebná intenzívna starostlivosť a operácia, pričom pri tých najzávažnejších druhoch už môže mať poranenie mozgu fatálne následky. Aj keď sa následky rôznia, všetky druhy je možné zhrnúť pod pojmom traumatické poranenie mozgu.

Príčiny sú rôzne. V podstate ide o poškodenie mozgu v dôsledku vonkajších mechanických síl. Často to býva následkom dopravných nehôd alebo pádov. Preto ním môžu byť postihnutí ľudia každého veku.

Podľa súčasných údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) utrpí každý rok 54 až 60 miliónov ľudí po celom svete traumatické poranenie mozgu. 2,2 až 3,6 milióna z týchto zranení je stredných až ťažkých. Každý rok je v Nemecku takto postihnutých viac než 280 000 ľudí vrátane približne 73 000 detí a mladistvých.


Aké sú dôsledky traumatického poranenia mozgu?

Na zhodnotenie závažnosti traumatického poranenia mozgu bola zavedená klasifikácia podľa Glasgowskej stupnice porúch vedomia. 13-15 bodov indikuje ľahké, 9-12 bodov stredné a 3-8 bodov ťažké poranenie mozgu. V kombinácii s výsledkami ďalších neurologických vyšetrení dostávame hodnotu, ktorá poskytuje jasnú prognózu pre pacienta. Je predmetom častých diskusií, či takzvané šľahové poranenie (whiplash trauma) bez priameho pôsobenia sily na lebku môže spôsobiť poranenie mozgu.

Pri poškodení nervov v dôsledku traumatického poranenia mozgu dochádza k ovplyvneniu mobility tela, niekedy aj dlhodobému. Pracovná a fyzikálna terapia v kombinácii s ortézami alebo tiež s funkčnou elektrickou stimuláciou pomáhajú znovu sa naučiť niektoré pohyby, prípadne čo najlepšie kompenzovať obmedzenia.


Súvisiace produkty