Postihnuté časti tela

Ktorá časť tela je postihnutá?

Pri poškodení nervov alebo centrálneho nervového systému (CNS) môže dôjsť k postihnutiu iba jednej časti tela. Ovplyvnené však môžu byť aj viaceré časti tela, napríklad v prípade hemiplégie.


Dolná končatina

V prípade ochrnutia svalov dolnej končatiny často pociťujete nestabilitu nohy či kolena. Mnoho ľudí s týmto postihnutím podvedome preháňa extenziu kolena v momente, ako ho zaťažia. Hyperextenzia má za úlohu kompenzovať stratenú funkčnosť svalov a stabilizovať koleno. Táto činnosť však bráni pohybom, ktoré sú pre chôdzu omnoho prirodzenejšie a opätovnému osvojeniu si prirodzenej chôdze.

viac

Chodidlo

Pri postihnutí nervov zodpovedných za dorzálnu flexiu sa znižuje schopnosť zdvihnúť chodidlo v špičke. Toto oslabenie dorzálnych flexorov obmedzuje chôdzu: vo fáze švihu dochádza k nedostatočnému zdvihu chodidla a zvyšuje sa pravdepodobnosť zakopnutia. Pohyby ako zdvíhanie panvy, ktoré majú túto situáciu kompenzovať, vedú k nesprávnemu držaniu tela.

viac

Paža

Pri ochrnutí visí postihnuté rameno nižšie ako to protiľahlé. Často je stočené dovnútra a paža je mierne ohnutá. Môže dokonca dôjsť k jeho čiastočnému vykĺbeniu. Spôsobuje to bolesť a obmedzenie vašej mobility.

viac

Ruka

Pri poruche funkcie predlaktia je postihnutá aj ruka. Zápästie a prsty smerujú nadol. Zatiaľ čo zdravá ruka sa dokáže udržať v neutrálnej polohe, pri takomto jave hovoríme o padajúcom zápästí.

viac