Chodidlo/Dolná končatina


Pri postihnutí nervov zodpovedných za dorzálnu flexiu sa znižuje schopnosť zdvihnúť chodidlo v špičke. Toto oslabenie dorzálnych flexorov obmedzuje chôdzu: vo fáze švihu dochádza k nedostatočnému zdvihu chodidla a zvyšuje sa pravdepodobnosť zakopnutia. Pohyby ako zdvíhanie panvy, ktoré majú túto situáciu kompenzovať, vedú k nesprávnemu držaniu tela.

Ďalšie informácie nájdete pod týmto .


Ortéza predkolenia Ottobock WalkOn

WalkOn/Trimable

Ortéza WalkOn/Trimable umožňuje zdvíhanie chodidla pri peroneálnej paréze a stabilizuje členok pri súčasnej miernej podpore fyziologického obrazu chôdze.

viac

WalkOn Flex

WalkOn Flex

Ortéza WalkOn Flex umožňuje zdvíhanie chodidla pri peroneálnej paréze a poskytuje maximálnu slobodu pohybu.

viac

WalkOn Reaction

WalkOn Reaction

Ortéza WalkOn Reaction využíva reakčnú silu od podložky na podporu zdvíhania chodidla a kolenného kĺbu v prípade paréz dolných končatín.

viac

Genu Neurexa

Genu Neurexa

Genu Neurexa poskytuje spoľahlivú oporu po cievnej mozgovej príhode. Stabilizuje koleno a predchádza hyperextenzii kolenného kĺbu. Koleno je pritom naďalej možné zohýbať.

viac