Paža / Ruka


Pri ochrnutí visí postihnuté rameno nižšie ako to protiľahlé. Často je stočené dovnútra a paža je mierne ohnutá. Môže dokonca dôjsť k jeho čiastočnému vykĺbeniu. Spôsobuje to bolesť a obmedzenie vašej mobility.

Pri poruche funkcie predlaktia je postihnutá aj ruka. Zápästie a prsty smerujú nadol. Zatiaľ čo zdravá ruka sa dokáže udržať v neutrálnej polohe, pri takomto jave hovoríme o padajúcom zápästí.


Omo Neurexa

Ramenná ortéza Omo Neurexa prináša zreteľnú úľavu, zmierňuje bolesť a vedie k celkovému zlepšeniu držania tela.

Viac