Funkčná elektrická stimulácia (FES)

Pokiaľ inak nepoškodený nerv nedokáže prijímať signály z centrálneho nervového systému (CNS), malo by byť možné ho stimulovať umelo. Toto bol záver, ku ktorému dospeli výskumníci a viedol k vyvinutiu funkčnej elektrickej stimulácie (FES) tela. FES je najprogresívnejším riešením na poli neurostimulácie. V prípade produktu MyGait ide o povrchový stimulátor používaný pri oslabení dorzálnych flexorov, ktorý stimuluje nervy zvonku. Na druhej strane ActiGait tento efekt dosahuje s pomocou implantátu. V médiách je tento neuroimplantát označovaný aj ako svalový stimulátor či nervová protéza. Napokon je to práve nerv, ktorý svalu posiela signál a umožňuje vám hýbať sa.


MyGait

V prípade oslabenia dorzálneho flexora aktivuje MyGait zvonku fibulárny nerv. Vďaka povrchovému stimulátoru sa chodidlo znova zdvíha - pri každom kroku.

Viac