Povrchový stimulátor MyGait

Povrchový stimulátor pri oslabení dorzálnej flexieVýhody na prvý pohľad

Dívajte sa znova pred seba

Prirodzené pohyby sú pre mnohých používateľov MyGait omnoho jednoduchšie. Kráčajú rýchlejšie a sú schopní prejsť väčšie vzdialenosti. Funkčná elektrická stimulácia (FES) preukázateľne zvyšuje bezpečnosť pri chôdzi. Pacienti tiež hlásia, že sú schopní chodiť po schodoch a zdolávať nerovné povrchy. Zo všetkého najdôležitejšie však je, že väčšina používateľov sa už viac nemusí sústrediť na každý jeden krok. Ich chodidlo sa zdvíha v správny čas a necháva mysli priestor pre nové myšlienky a dojmy.

Rýchle nasádzanie

Iba jednou rukou - MyGait sa nasadzuje naozaj jednoducho. Presné umiestnenie povrchového stimulátora na predkolenie vám vysvetlí váš odborný lekár alebo ortopedický technik. Pätový snímač je pod pätou zaistený špeciálnou ponožkou. Komunikácia medzi manžetou a pätovým snímačom je bezdrôtová, takže nie sú potrebné žiadne kábliky.

Od skorej fázy rehabilitácie

Povrchový stimulátor si môžete jednoducho vyskúšať s pomocou terapeuta, lekára či ortopedického technika. Vďaka tomu viete rýchlo zistiť, či je pre vás funkčná elektrická stimulácia (FES) ideálnym riešením. MyGait je vhodný pre tréning chôdze, obzvlášť v skorej fáze rehabilitácie. MyGait trénuje aj svalstvo predkolenia - a silné svaly umožňujú ešte jednoduchšiu chôdzu.

Individuálne nastaviteľný

Okrem svalov zabezpečujúcich dorzálnu flexiu môžu byť s pomocou MyGait stimulované aj ďalšie svaly, napríklad na stehne. Takto je možné dodatočne podporovať pohyby používané pri chôdzi, ako sú extenzia kolena či prednožovanie. S pomocou na to určeného nástroja dokáže váš ortopedický technik alebo terapeut ovplyvniť konkrétne pohyby. Dokáže tak nastaviť napríklad intenzitu a dĺžku trvania stimulácie.

Funkcionalita

K zdvíhaniu chodidla dochádza nasledovne

Kľúčovými prvkami MyGait sú pätový snímač a stimulátor. Ich spolupráca umožní zdvihnutie chodidla.

1. Senzor v pätovom snímači je aktivovaný zdvihnutím päty.

2. Pätový snímač vyšle rádiový signál stimulátoru.

3. Stimulátor cez elektródy vyšle elektrické signály do nervu.

4. Chodidlo sa zdvihne.

Štyri technické kroky pre jeden skutočný - udejú sa tak rýchlo, že si ich sotva všimnete. Signál na zdvihnutie chodidla prichádza z povrchového stimulátora MyGait namiesto centrálneho nervového systému (CNS).


Čo hovorí fyzioterapeutka

Esther Brueckerová je fyzioterapeutka a cvičiteľka pre neurostimuláciu v Ottobock akadémii vo Viedni. Povedala nám:

"Je vždy fascinujúce vidieť pacienta a pozorovať, ako kráča s pomocou MyGait. Medzi výhody MyGait patrí aj to, že nemá žiadne rušivé káble a je schopný chôdze po schodoch či nerovných povrchoch. Umožňuje pohybovanie nohou v stojnej fáze, členok nie je ničím obmedzený."

Indikácie

Indikácie

Stimulačný systém umožňuje dorziflexiu členku u pacientov trpiacich syndrómom padajúcej špičky následkom choroby alebo poranenia centrálneho motoneurónu (napríklad v dôsledku cievnej mozgovej príhody, traumatického poranenia mozgu, sklerózy multiplex, centrálnej obrny alebo nekompletnej lézie miechy) Vo fáze švihu je s pomocou elektrickej stimulácie dosiahnutá dorziflexia postihnutej nohy, čím sa zlepšuje obraz chôdze pacienta. Stimulačný systém môže zabrániť vzniku alebo oddialiť atrofiu spôsobenú neaktivitou, zachovať alebo vylepšiť pohyblivosť v kĺboch a podporovať prekrvenie v postihnutom mieste.

Na stiahnutie

Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:

Informácia pre používateľa MyGait (EN)