Vozíky

Poškodenie centrálneho nervového systému (CNS) môže mať za následok hemiplégiu (ochrnutie polovice tela). Na kompenzáciu tohto postihnutia by preto mal existovať vhodne vybavený vozík. Jedným z príkladov je vozík poháňaný iba jednou rukou.


Vozík Start M3 Hemi pre pacientov po cievnej mozgovej príhode

Start M3 Hemi

Vozík Start M3 Hemi je vhodný najmä pre pacientov po cievnej mozgovej príhode s hemiplégiou. Na vyžiadanie môže byť dodávaný s jednoručným pohonom.

viac