Vozíky

Poškodenie centrálneho nervového systému (CNS) môže mať za následok hemiplégiu (ochrnutie polovice tela). Na kompenzáciu tohto postihnutia by preto mal existovať vhodne vybavený vozík. Jedným z príkladov je vozík poháňaný iba jednou rukou.


Start M3 Hemi

Vozík Start M3 Hemi je vhodný najmä pre pacientov po cievnej mozgovej príhode s hemiplégiou. Na vyžiadanie môže byť dodávaný s jednoručným pohonom.

viac