Čo sú ortézy a bandáže?

Podľa klasickej definície je hlavnou úlohou ortéz chrániť a stabilizovať pohybový aparát. Ortézy a bandáže sú zdravotnícke pomôcky predpisované lekárom v prípade zranenia alebo ochorenia opornej a pohybovej sústavy, ktoré môžu podporiť liečbu. Ich hlavným cieľom je zvýšiť pohyblivosť používateľa. Ortézy môžu slúžiť na stabilizáciu, znehybnenie, uvoľnenie, či fyziologicky správne vedenie tela alebo končatín. Umožňujú tak predchádzať, vyrovnávať, či korigovať neprávne držanie alebo zaťažovanie tela. V prípade trvalých poškodení môžu zachovávať funkčnosť, pôsobiť preventívne proti bolesti alebo ju zmierňovať.


Ortézy

Z hľadiska funkčnosti existujú ortézy fixačné, mobilizačné, korekčné, oporné a stabilizačné. Pomocou ortézy je možné postihnutú oblasť tela úplne znehybniť, či, naopak, kontrolovane podporiť jej pohyblivosť. Ortézy je možné použiť aj na korekciu držania tela, či pohybu. Špecializované moderné ortézy sú dokonca schopné nahrádzať stratené telesné funkcie (napríklad v prípade parézy končatiny). Týka sa to predovšetkým paralýz a paréz dolných a horných končatín napríklad v dôsledku cievnej mozgovej príhody alebo detskej obrny (akútnej poliomyelitídy). Ortézy predpisuje lekár na základe dôkladného vyšetrenia. V ideálnom prípade vyberá správny produkt lekár v súčinnosti s ortopedickým technikom.

Ortézy sa zvyčajne vyrábajú z pomerne pevných materiálov v kombinácii s podpornými funkčným prvkami, ako sú popruhy, rozpery, kĺby, či dlahy.

Funkcia

Ortézy a bandáže Ottobock boli vyvinuté v spolupráci s ortopedickými technikmi, lekármi a terapeutmi, pretože je vždy dôležité, aby každý produkt účinne podporoval lekárom navrhovanú liečbu. Na vysokú úroveň funkčnosti majú rozhodujúci vplyv aj výborný komfort pri nosení, optimálny tvar a výber materiálov. Pri všetkých týchto požiadavkách uplatňuje Ottobock najvyššie štandardy kvality.

Dizajn

Na prvom mieste je pochopiteľne vždy funkčnosť ortéz a bandáží. Ukázalo sa však, že ochotu nosiť takýto produkt aj dlhšie časové obdobie výrazne zvyšuje príťažlivosť jeho vzhľadu. V spoločnosti Ottobock sú preto produktoví dizajnéri vždy súčasťou vývoja nového produktu. Viaceré ortézy a bandáže už získali prestížne ceny za dizajn udeľované nezávislými porotami.

Bandáže

Bandáž zápästia Manu Sensa

Hlavným terapeutickým princípom bandáží je stabilizácia kĺbu. Pritom dochádza okrem iného aj k stimulácii svalových receptorov. Textilný materiál navyše zabezpečuje kontrolovanú kompresiu postihnutej oblasti a masáž prostredníctvom pelôt (elastické vložky, ktoré sú súčasťou bandáže) pomáha zmierňovať opuchy, výrony a hematómy. Bandáže predpisuje lekár na základe dôkladného vyšetrenia. V ideálnom prípade vyberá správny produkt lekár v súčinnosti s ortopedickým technikom.

Na rozdiel od ortéz sa pri výrobe bandáží zvyčajne používajú elastickejšie textilné materiály v kombinácii s pelotami.

Funkcia

Ortézy a bandáže Ottobock boli vyvinuté v spolupráci s ortopedickými technikmi, lekármi a terapeutmi, pretože je vždy dôležité, aby každý produkt účinne podporoval lekárom navrhovanú liečbu. Na vysokú úroveň funkčnosti majú rozhodujúci vplyv aj výborný komfort pri nosení, optimálny tvar a výber materiálov. Pri všetkých týchto požiadavkách uplatňuje Ottobock najvyššie štandardy kvality.

Dizajn

Na prvom mieste je pochopiteľne vždy funkčnosť ortéz a bandáží. Ukázalo sa však, že ochotu nosiť takýto produkt aj dlhšie časové obdobie výrazne zvyšuje príťažlivosť jeho vzhľadu. V spoločnosti Ottobock sú preto produktoví dizajnéri vždy súčasťou vývoja nového produktu. Viaceré ortézy a bandáže už získali prestížne ceny za dizajn udeľované nezávislými porotami.