Klinický obraz a symptómy

Poranenia väzov, kĺbov alebo kostí, či liečba čiastočnej alebo úplnej parézy dolnej končatiny: Príslušné klinické obrazy môžu byť tak odlišné ako samotné zdravotné ťažkosti.

Získajte podrobné informácie o rôznych klinických obrazoch a symptómoch, možnostiach terapie a diagnostických metódach. Pri každom z ochorení ponúkame špecifické ortézy a bandáže, ktoré môžu pomôcť zmierniť vaše ťažkosti.


Poranenia členka

Podvrtnutia (distorzie) a poranenia väzov členka patria k najčastejším zraneniam vôbec - obzvlášť medzi športovcami. Najnovšie štúdie dokazujú, že skorá funkčná liečba pomocou ortéz dosahuje lepšie výsledky ako dlhodobé znehybnenie.

Viac

Ťažkosti s chrbtom

Až 70 % žien vo veku 30 až 60 rokov trpí bolesťami chrbta, pričom podiel mužov je ešte vyšší, až 80 %. V mnohých prípadoch pomôže vhodná kombinácia liečby bolesti, ortopedickej zdravotníckej pomôcky a fyzioterapie.

Viac

Ruptúra skríženého väzu

Skrížené väzy spoločne s bočnými väzmi sú zodpovedné za to, že koleno drží pokope. V prípade ruptúry skríženého väzu sa väčšinou poškodený skrížený väz nahradí kusom šľachy z tela pacienta. Ortézy stabilizujú kolenný kĺb a podporujú skorý návrat k pohybu.

Viac

Degeneratívne zmeny chrbtice

Opotrebovanie chrbtice môže mať rôzne príčiny. Úlohu tu často zohrávajú najmä vek, dlhodobé preťažovanie, fajčenie a nadváha. Ortézy poskytujú chrbtu úľavu pri každodenných činnostiach a stabilizujú ho po operácii.

viac

Fraktúra pätnej kosti

Najčastejšou príčinou zlomeniny pätnej kosti býva pád. Niekedy je možná konzervatívna liečba zlomeniny a práve jej súčasťou býva použitie ortéz. Po období znehybnenia pomocou dlahy môžu odľahčovacie pätné ortézy podporiť návrat k pohybu.

viac

Dysplázia bedrového kĺbu

Pod pojmom dysplázia bedrového kĺbu rozumieme nesprávny vývin alebo vývinovú odchýlku jamky bedrového kĺbu. Jej následkom môže dôjsť až k chybnému postaveniu, či vykĺbeniu (bedrová luxácia, alebo luxácia bedrového kĺbu). Predovšetkým v ranom detskom veku sa tento stav dá úspešne liečiť pomocou ortéz.

Viac

Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna je zvyčajne spastická porucha nervovej a svalovej sústavy, ktorá sa objavuje u detí. V liečbe sa bežne uplatňuje multidisciplinárny prístup. K dispozícii sú zdravotnícke pomôcky od produktov pre deti po výrobky pre dospelých, ktoré účinne pomáhajú napríklad s polohovaním, či zlepšovaním rovnováhy a schopnosti chôdze.

Viac

Ťažkosti s kolenom

Kolenný kĺb je najviac zaťažovaným kĺbom ľudského tela. Preto je vystavený pomerne vysokému riziku zranenia alebo ochorenia. Liečba sa odvíja od konkrétnej príčiny ťažkostí s kolenom. Bandáž alebo ortéza môže stabilizovať kĺb, poskytnúť mu vedenie, uvoľniť napätie a zmierniť bolesť.

Viac

Gonartróza

Artróza kolena (gonartróza) je častým ochorením u dospelých. Ide o opotrebovanie kolenného kĺbu spôsobujúce bolesť. Pohyblivosť je možné zlepšiť medikáciou, fyzioterapiou a ortopedickými pomôckami.

viac

Nestabilita väzu v chodidle/členku

Členkový kĺb stabilizujú viaceré väzy spoločne s okolitými svalmi. Liečba v prípade nestability väzov závisí od príčiny a závažnosti tejto nestability. V prípade ruptúry väzu je nevyhnutné vybavenie ortézou zodpovedajúcou jednotlivým fázam liečby.

viac

Nestabilita väzu v kolene

Kolenný kĺb stabilizujú väzy spoločne s okolitými svalmi. Slabosť (voľnosť) väzov môže nastať pôsobením rôznych faktorov, následkom čoho zároveň dochádza k zníženej stabilite kĺbu. Ťažkosti môže pomôcť zmierniť fyzioterapia a stabilizačné ortézy.

Viac

Poranenia menisku

Menisky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri stabilizácii kolenného kĺbu. V prípade ich poranenia, ktoré si vyžaduje chirurgickú liečbu, môže lekár odporučiť v počiatočnej fáze zotavovania obmedzenie pohybu kolena. V takýchto prípadoch sú ortézy spolu s fyzioterapiou užitočnou pomocou.

viac

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex môže spôsobovať veľké množstvo neurologických symptómov. U pacientov so sklerózou multiplex trpiacich spasticitou môžu zdravotnícke pomôcky, ako napríklad ortézy, pomôcť zmierniť ťažkosti a udržať čo najvyšší stupeň mobility.

Viac

Osteoporóza

Osteoporóza (rednutie kostí) je syndróm, v ktorého priebehu dochádza k nepretržitému ubúdaniu množstva kostnej hmoty. Ortézy pomáhajú zmierňovať príslušné ťažkosti.

viac

Paralýza (ochrnutie)

Pod pojmom paralýza rozumieme úplnú alebo čiastočnú neschopnosť samostatne ovládať jeden alebo viacero svalov, svalových skupín alebo končatín. Dnes sú už k dispozícii na mieru vyrábané paralytické ortézy zodpovedajúce rôznym zdravotným ťažkostiam a klinickým obrazom.

viac

Detská obrna (Poliomyelitída)/post-poliomyelitický syndróm

Poliovírus napáda prevažne centrálny nervový systém. U 0,1 % z celkového počtu infekcií dochádza k trvalým ochrnutiam. Keďže príčinu ochorenia liečiť nedokážeme, môžu fyzioterapia a ortézy po akútnom priebehu choroby pomôcť zlepšiť pohyblivosť.

Viac

Nestabilita ramena

Príčiny nestability ramena môžu byť rôzne. V niektorých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zákrok. V prípade voľnosti väzov sa však často volí konzervatívna liečba. Fyzioterapia a ortézy sú dôležitou súčasťou úspešnej liečby.

viac

Spina bifida

Spina bifida je vývojová porucha v oblasti chrbtice, ktorá sa objavuje v počiatočnom období tehotenstva. Druh a symptómy môžu byť veľmi odlišné, ale vo veľkej miere od nich závisí úspešnosť vybavenia zdravotnou pomôckou, napríklad ortézou.

Viac

Znehybnenie členkového kĺbu (artrodéza)

Chirurgické znehybnenie kĺbu (tzv. artrodéza) sa vykonáva v prípade závažných zmien na členku, napríklad v dôsledku artrózy. Po tomto výkone je pomocou ortéz možné členkový kĺb chrániť a postupne zvyšovať rozsah zaťaženia chodidla.

viac

Cievna mozgová príhoda

Každý rok sa v Nemecku vyskytne približne 270 000 nových prípadov cievnej mozgovej príhody. Vďaka moderným zdravotníckym pomôckam (ortézy, vozíky, funkčná elektrická stimulácia) sa môže klásť väčší dôraz na rehabilitáciu, ktorá nasleduje po akútnej zdravotnej starostlivosti.

viac

Tenisový/golfový lakeť

Tenisový/golfový lakeť (Epicondylosis radialis humeri) je spôsobený preťažením svalstva predlaktia a príslušných úponov šliach. Ortézy môžu pomôcť zmierniť vzniknuté ťažkosti.

viac

Švihové poranenie krčnej chrbtice (Whiplash injury)

Švihové alebo hyperextenzné poranenie krčnej chrbtice býva najčastejšie spôsobené pri havárii nárazom zozadu. V mnohých prípadoch spozoruje pacient až po niekoľkých hodinách od nehody, že došlo k poraneniu štruktúr v krčnej chrbtici. Zvyčajne nasleduje konzervatívna liečba.

viac

Ťažkosti so zápästím

Existuje veľké množstvo možných príčin ťažkostí so zápästím. Bolesť môže vystreľovať z ruky do zvyšku hornej končatiny alebo naopak. Ortézy, ktoré sú individuálne prispôsobené konkrétnemu klinickému obrazu podporujú liečbu a môžu zmierňovať bolesť.

Viac