Artróza kolena (gonartróza)

Artróza kolena je ochorenie s progresívnym priebehom a opotrebovaním kolenného kĺbu. Takéto opotrebovanie môže byť dôsledkom istej predispozície, alebo choroby, či úrazu. Postihuje najčastejšie ľudí vo vyššom veku.


Typy

Pri artróze kolena rozoznávame dve základné formy: primárnu (v dôsledku predispozície) a sekundárnu (získanú) artrózu. V prípade výrazne rozšírenejšej primárnej artrózy je pravidelná záťaž chrupavky väčšia, ako to umožňuje jej stabilita. Primárna artróza sa najčastejšie objavuje vo vyššom veku, čo znamená že až 75 % všetkých ľudí starších ako 50 rokov a približne 90 % všetkých sedemdesiatnikov a starších trpí týmito zmenami kĺbov.

Sekundárna artróza môže vzniknúť dôsledkom úrazu, napríklad v prípade priameho poškodenia kĺbovej chrupavky. Medzi ďalšie príčiny patria zápal či reumatické ochorenie.

Vo väčšine prípadov možno s opotrebovaním kĺbov žiť a nevyžaduje dlhodobú liečbu. K zníženiu kvality života dochádza iba u približne 20 % ľudí s artrózou.

Hlavný symptóm

Najčastejšie menovaným symptómom artrózy kolena je bolesť, ktorú pacienti pociťujú prevažne na začiatku chôdze alebo pri vstávaní. Výraznejšia bolesť sa teda primárne objavuje po fázach odpočinku.

Čím rozšírenejšia artróza kolena je, tým nepríjemnejšia je aj bolesť a sprevádzajúce pocity. Môžu sa objaviť zvuky praskania (krepitus) a pohyby ako u ozubených kolies, ktoré bývajú spojené s bolesťou v stave pokoja alebo blokádou kĺbov. Pacient potom už len zriedka necíti žiadnu bolesť, čo vedie ku krívaniu.

Chronický zápal kolenného kĺbu zvyčajne spôsobuje opuch a nahromadenie tekutiny v kĺbe.

Čím pokročilejšia artróza je, tým výraznejšie dochádza k zhrubnutiu kĺbových štruktúr. To väčšinou vedie k deformácii kĺbu, ktoré je s postupom času stále badateľnejšie.

Príčiny

Najčastejšou príčinou artrózy kolena je predchádzajúce poškodenie menisku.

Ďalšie príčiny bolesti kolenného kĺbu možno nájsť v priľahlých kĺbových štruktúrach. Opotrebovanie, nesprávne postavenie bedrového kĺbu a padnutá priečna alebo pozdĺžna klenba chodidla predstavujú výrazné rizikové faktory pre nábeh artrózy kolena.

Klinické vyšetrenie

Pri hľadaní príčiny bolesti v kolene sa primárne vyšetruje postavenie dolných končatín (nohy do x alebo do o), ich dĺžka a obraz chôdze. Ďalej sa vykonávajú funkčné vyšetrenia, zisťuje sa prítomnosť bolesti a využívajú sa zobrazovacie metódy, napríklad RTG.

Liečba

Vo väčšine prípadov je liečba artrózy spočiatku konzervatívna. Podávajú sa liečivá, často v podobe injekcie priamo do kĺbu. Pri snahe o zlepšenie pohyblivosti, posilnenie a natiahnutie svalstva zohráva fyzioterapia dôležitú úlohu. Fyzioterapia sa tiež používa na tréning kolena, pri ktorom pomocou koordinačných cvičení dochádza k zlepšeniu stability kolena.

V niektorých závažných prípadoch je však operácia nevyhnutná a predstavuje tú lepšiu možnosť. Rozlišujeme tu medzi výkonmi zameranými na zachovanie kĺbu (napr. zmena osi kolenného kĺbu), jeho znehybnenie a jeho celkovú náhradu. Najmenej invazívnym postupom je artroskopia, ktorá sa väčšinou vykonáva ako prvá a lekár s jej pomocou dokáže lepšie určiť postup artrózy.

Pri oboch liečebných postupoch je hlavným cieľom bezbolestný pohyb a zlepšenie schopnosti chôdze.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty