Detská mozgová obrna (DMO)

Detská mozgová obrna (DMO) je prevažne spastická porucha nervovej a svalovej sústavy, ktorá začína v detstve. Je charakteristická narušením nervovej a svalovej sústavy v oblasti svalového napätia (tonusu), svalovej sily, koordinácie a priebehov pohybu. Najbežnejšie bývajú spastické zmiešané formy s celkovo zvýšeným svalovým napätím.


Príčiny

Príčiny detskej mozgovej obrny môžu byť veľmi rôzne. V priebehu tehotenstva môžu k detskej obrne viesť stavy ako nedostatok kyslíka, komplikácie s pupočnou šnúrou, infekcie, krvácanie do mozgu a nehody, avšak najčastejšie k nej dochádza v priebehu pôrodu.

Vo väčšine prípadov dochádza k vzniku kombinovaných postihnutí. Vyskytuje sa približne u 3 z každých 1 000 živonarodených detí. Najčastejšie však touto diagnózou bývajú postihnuté predčasne narodené deti.

Symptómy

Symptómy detskej mozgovej obrny sa môžu výrazne líšiť a často bývajú vysoko individuálne špecifické. Spastické symptómy sa vyskytujú v 75 % všetkých prípadov.

  • Hemiplégia (32 %): v tomto prípade sú postihnuté končatiny na jednej strane tela, postihnutie horných končatín pritom býva závažnejšie ako dolných končatín.
  • Diplégia (40 %): dolné končatiny sú postihnuté závažnejšie ako horné.
  • Tetraplégia (2 %): pri tetraplégii dochádza k ochrnutiu všetkých končatín; pohybový a duševný vývoj býva výrazne oneskorený. Chôdze je schopných asi iba 10 % ľudí s týmto postihnutím.
  • Obojstranná hemiplégia: spastické ochrnutie všetkých štyroch končatín, pričom horné končatiny sú postihnuté závažnejšie ako dolné končatiny.
  • Triplégia: spastické ochrnutie troch končatín.

Pri všetkých formách bývajú zo svalov najčastejšie postihnuté dlhé flexory a abduktory. Spasticita tiež spôsobuje kĺbovú stuhnutosť. Typický klinický obraz jednotlivých kĺbov možno opísať nasledovne: bedrá flexované, do uhla a vytočené dovnútra. Lakeť, zápästie a koleno majú tiež tendenciu k spastickej flexii. Predlaktie je zohnuté a palec vytočený dovnútra. Členok a chodidlo sú v tzv. špičkovom postavení (pes equinovarus) a dochádza aj k závažnému zakriveniu chrbtice.

Diagnóza a liečba

DMO sa diagnostikuje na základe klinického nálezu po tom, ako sú vylúčené iné progresívne príčiny, ako nádory alebo zápalové procesy. Ťažiskom liečby je multidisciplinárna terapia vychádzajúca z viacerých medicínskych, ortopedických a terapeutických prístupov. Spoločnosť Ottobock ponúka širokú škálu zdravotníckych pomôcok od produktov pre deti po výrobky pre dospelých, ktoré účinne pomáhajú napríklad s polohovaním, či zlepšovaním rovnováhy a schopnosti chôdze (ortézy predkolenia, chodítka, terapeutické stoličky a pomôcky na polohovanie).


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty