Detská obrna (Poliomyelitída)/post-poliomyelitický syndróm

Detská obrna (Poliomyelitída) je infekčná choroba vyvolaná tzv. poliovírusom. Poliovírus napáda prevažne centrálny nervový systém (mozog a/alebo miechu). U 0,1 % z celkového počtu infekcií dochádza k trvalým ochrnutiam.


Príčiny

K infekcii dochádza príjmom infikovaných potravín. Vírus tak vstupuje do ústnej dutiny a hltana. Odtiaľ sa ďalej šíri do tráviaceho traktu, kde sa množí, až je nakoniec spolu so stolicou vylúčený z tela von.

Inkubačná doba (čas, ktorý uplynie od infekcie do prepuknutia choroby) je približne 6 až 10 dní. Ak sa infekcia zastaví v tomto štádiu, hovoríme o tzv. asymptomatickej alebo abortívnej poliomyelitíde. Dochádza k nej približne v 4 až 8 % všetkých infikovaných prípadov.

Symptómy

Skoré štádiá choroby sú sprevádzané nešpecifickými príznakmi typickými aj pre iné vírusové infekcie: bolesti hlavy, horúčka a poprípade hnačka. Približne v 1 % všetkých prípadov infekcie prenikne vírus stenou tráviaceho traktu a prostredníctvom krvného obehu sa dostane do miechy a mozgu. Toto rovnako vedie k neparalytickej forme poliomyelitídy, ktorá sa prejavuje bolesťou hlavy, šije a chrbta. Asi iba pri 0,1 % všetkých infekcií dochádza k priamemu napadnutiu nervových buniek miechy a/alebo mozgu vírusom. Tu už ide o paralytickú formu, keďže v týchto prípadoch dochádza k ochrnutiu.

Symptómy post-poliomyelitického syndrómu (neskoré následky poliomyelitídy) sú:

 • Celkový nedostatok sily a výdrže
 • Extrémna slabosť
 • Ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním
 • Zlá tolerancia chladu
 • Bolesť svalov a/alebo kĺbov
 • Zvýšená svalová slabosť/bolesť svalov
 • Pokles svalovej hmoty (svalová atrofia)
 • Nárast nestability kĺbov/kĺbových deformít
 • Kŕče
 • Svalové zášklby (fascikulácia)
 • Zmeny v obraze chôdze a /alebo zvýšená tendencia k pádom

Liečba

Vzhľadom na to, že neexistuje žiadna kauzálna antivírusová liečba, terapia sa obmedzuje na symptomatické opatrenia. Medzi ne patria pokoj na lôžku so zaistením riadnej starostlivosti, správne polohovanie a fyzikálna terapia. Okrem primeranej fyzioterapie je zvyčajne súčasťou následnej liečby aj vybavenie ortopedickou pomôckou, napríklad ortézou. Po akútnom priebehu choroby je tak možné dosiahnuť zlepšenie mobility.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty