Dysplázia bedrového kĺbu

Pod pojmom dysplázia bedrového kĺbu rozumieme nesprávny vývin alebo vývinovú odchýlku jamky bedrového kĺbu. Jej následkom dochádza k chybnému postaveniu, ktoré sa odborne označuje aj ako bedrová luxácia, alebo luxácia bedrového kĺbu. Luxácia teda označuje čiastočné alebo úplné vykĺbenie hlavice stehennej kosti z jamky bedrového kĺbu, teda situáciu, kedy hlavica do jamky správne nezapadá.

Pri vrodenej dysplázii bedrového kĺbu nie je pri narodení bedrový kĺb správne tvarovaný. Dievčatá pritom bývajú postihnuté približne šesťkrát častejšie ako chlapci.


Príčiny

Možných príčin dysplázie bedrového kĺbu je niekoľko a zahŕňajú vnútorné a vonkajšie faktory.

Jedným z významných vonkajších faktorov vedúcich k dysplázii bedrového kĺbu u detí je nedostatok miesta v maternici. Ak z dôvodu obmedzenej možnosti pohybu dieťaťa tlačí hlavica stehennej kosti dlhší čas na okraj jamky kĺbu, môže dôjsť k deformácii jamky a následnej bedrovej dysplázii s možnou luxáciou bedrového kĺbu. K nedostatku miesta v maternici môžu okrem iného viesť nasledujúce príčiny:

  • Prvé tehotenstvo
  • Poloha koncom panvovým
  • Nízky objem plodovej vody
  • Hypertenzia matky v priebehu tehotenstva

Symptómy

Medzi typické symptómy dysplázie a luxácie bedrového kĺbu, ktoré môžu byť mierne až závažné, patria:

  • Nestabilita bedrového kĺbu
  • Vykĺbenie hlavice stehennej kosti s následným návratom do pôvodnej polohy
  • Obmedzená abdukcia postihnutého bedrového kĺbu
  • Asymetria femorálnych rýh (záhybov kože na stehnách a zadočku)
  • Zjavná kratšia dĺžka postihnutej končatiny

Dysplázia a luxácia bedrového kĺbu sa zvyčajne vyskytuje na jednej strane (približne 60 % prípadov), no symptómy sa môžu objaviť aj obojstranne. Prvým príznakom dysplázie bedrového kĺbu u novorodenca býva nestabilita bedrového kĺbu, no tento stav sa v 80 % prípadov sám upraví. K luxácii bedrového kĺbu môže dôjsť v dôsledku pôsobenia vonkajšej sily na hlavicu stehennej kosti (napríklad pri prebaľovaní, keď má dieťa rozkročené nôžky).

Diagnóza

Ak pri lekárskej prehliadke novorodenca vznikne podozrenie na nesprávny vývin bedrových kĺbov, nasleduje vyšetrenie ultrazvukom. Na jeho základe lekár vyhodnotí, či je možné potvrdiť podozrenie na dyspláziu alebo luxáciu bedrového kĺbu.

Röntgenové vyšetrenie sa vykonáva iba v prípade liečby. Z dôvodu vylúčenia možnosti rozpadu kĺbu (nekrózy hlavice stehennej kosti) sa po ukončení liečby robí röntgenový snímok.

Liečba

Liečba sa odvíja od závažnosti symptómov a od veku dieťaťa v čase stanovenia diagnózy. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že čím mladšie je dieťa v čase stanovenia diagnózy, tým úspešnejšia býva liečba dysplázie a luxácie bedrového kĺbu.

V mnohých prípadoch nie je v skorom štádiu potrebná liečba vôbec, pretože v prvých dvoch mesiacoch sa často bedrová dysplázia sama upraví. Túto samovoľnú liečbu bedrovej dysplázie môžete podporiť balením naširoko, teda v polohe s pokrčenými nôžkami v bedrách, nosením v šatke a dôkladným vyhýbaním sa predčasnej extenzii bedier.

Ak bedrová dysplázia naďalej pretrváva aj v druhom až štvrtom týždni života dieťaťa, je na mieste liečba prostredníctvom abdukčnej ortézy. Ošetrujúci lekár rozhodne o potrebe dodatočnej fyzioterapie a cvikov na uvoľnenie svalstva. V prípade dysplázie so súčasnou luxáciou bedrového kĺbu musí dôjsť k navráteniu hlavice stehennej kosti do kĺbovej jamky. Tento efekt je možné dosiahnuť s použitím ortéz. Následne je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k opätovnému vykĺbeniu hlavice z jamky bedrového kĺbu. Aj v tomto prípade tak možno učiniť s použitím ortéz.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Okrem iných faktorov je asi najdôležitejšie dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty