Nestabilita väzu v členku

U členka rozlišujeme horný a dolný členkový kĺb. Jednotlivé kĺby sa skladajú z kĺbových plôch, kĺbovej chrupavky, kĺbovej tekutiny, kĺbového puzdra a väzov. V členkovom kĺbe sa nachádza niekoľko väzov. Spoločne so svalmi obklopujúcimi členok stabilizujú kĺby v ňom. Pre zabezpečenie stabilizácie a patričnej pohyblivosti musia väzy v kĺbe vykazovať určitú pevnosť.

Slabosť (voľnosť) väzov môže nastať pôsobením vrodených alebo získaných faktorov. Častým následkom býva kĺbová nestabilita. V prípade hyperextenzie alebo ruptúry väzu môže dôjsť aj k úplnej strate stability kĺbu.


Príčiny

Príčina nestability, prevažne v hornom členkovom kĺbe, môže spočívať vo vrodenej alebo získanej slabosti väzov s alebo bez zapojenia dodatočných stabilizačných štruktúr (napr. kĺbové puzdro, kĺbová chrupavka, menisky, svalové štruktúry). V dôsledku podvrtnutia chodidla s alebo bez pôsobenia vonkajšej sily môže dôjsť k hyperextenzii, či dokonca ruptúre väzov v členkovom kĺbe. Vo všeobecnosti sa nestability členkového kĺbu definujú počtom postihnutých väzivových štruktúr. Čím väčší bude počet postihnutých väzov, tým menej stabilný bude celý členkový kĺb.

Symptómy

Nestabilita sa na začiatku prejavuje neistou chôdzou, ktorá navyše môže byť pri zvýšenej záťaži spojená s bolesťou a vŕzgavými zvukmi. V prípade akútnych nestabilít, napr. v dôsledku ruptúry väzu, dôjde v postihnutom mieste k opuchu a zmene farby. Chronická nestabilita a artróza, teda zvýšené opotrebovanie kĺbovej chrupavky, bývajú často dlhodobým následkom adekvátne neliečených akútnych zranení.

Diagnóza

Ak sa prostredníctvom manuálneho vyšetrenia (ako napr. záťažový ligamentózny test - talar tilt test) potvrdí nestabilita v členkovom kĺbe, zvyčajne nasledujú diagnostické zobrazovacie postupy, ako napríklad magnetická rezonancia, röntgen alebo ultrazvukové vyšetrenie.

Liečba

Nestability členkového kĺbu môžu byť akútne alebo chronické a ich liečba sa výrazne líši, či už ide o klinickú zdravotnú starostlivosť, alebo vybavenie ortotickou pomôckou. Terapia preto závisí od príčiny a závažnosti konkrétnej nestability. Zvyčajne býva konzervatívna, to znamená neoperačná. Konzervatívna liečba sa zameriava na fyzioterapiu a terapiu s pomocou stabilizačných ortéz. V priebehu liečebných fáz u nestabilít spôsobených ruptúrou väzu je nevyhnutné vybavenie špecifickou ortézou zodpovedajúcou jednotlivým fázam liečby. Nesprávne ortotické riešenie tu môže viesť k chronickej nestabilite celého členkového kĺbu.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty