Nestabilita väzu v kolene

V kolene sa nachádza niekoľko väzov. Spoločne so svalmi obklopujúcimi kolenný kĺb ho stabilizujú. Pre zabezpečenie stabilizácie a patričnej pohyblivosti musia väzy v kĺbe vykazovať určitú pevnosť.

Slabosť (voľnosť) väzov môže nastať pôsobením vrodených alebo získaných faktorov. Častým následkom býva kĺbová nestabilita. V prípade ruptúry väzu môže dôjsť aj k úplnej strate stability kĺbu.


Príčiny

Nestabilita kolena je spôsobená vrodenou alebo získanou slabosťou väzov s alebo bez zapojenia ďalších stabilizačných štruktúr (napr. kĺbové puzdro, kĺbová chrupavka, menisky, svalové štruktúry). Tieto príčiny môžu viesť k zvýšenej nestabilite kolenného kĺbu.

Vo všeobecnosti sa forma nestability kolena definuje počtom postihnutých väzivových štruktúr. Čím je teda väčší počet postihnutých väzov, tým menej stabilný bude kolenný kĺb. V prípade postihnutia skrížených väzov dochádza často k nestabilitám, ktorých následkom je výrazné posúvanie predkolenia dopredu alebo dozadu. Pri komplexnejšej nestabilite kolena spočíva príčina často v kombinácii postihnutých štruktúr, napríklad voľnosť vnútorných skrížených väzov, bočných väzov, ochabnutého kĺbového puzdra kolena a/alebo poškodenia meniskov.

Symptómy

Nestabilita kolena môže viesť k pocitom nestability, k skutočnej nestabilite, bolesti a zápalom. Dlhodobým následkom býva pomerne často artróza v dôsledku zvýšeného opotrebovania kĺbovej chrupavky. Na počiatku sa nestabilita prejavuje napríklad neistotou pri chôdzi alebo bolesťou pri zvýšenej záťaži. Nestabilitu kolena je možné potvrdiť alebo vylúčiť na základe klinických testov.

Diagnóza

Ak dôjde k potvrdeniu nestability kolena prostredníctvom klinických testov, môžu v prípade bolestivej nestability alebo obmedzenej pohyblivosti nasledovať ešte dodatočné vyšetrenia. Medzi ne patria porovnávacie merania dĺžky končatín, vyšetrenie postavenia panvy a špecifické vyšetrenia kĺbov pomocou zobrazovacích metód ako RTG alebo MRI.

Liečba

Liečba závisí od príčiny a závažnosti konkrétnej nestability. Môže byť konzervatívna, to znamená neoperačná a/alebo operačná. Konzervatívna liečba sa zameriava na fyzioterapiu a terapiu s pomocou stabilizačných ortéz.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty