Opotrebovanie chrbtice

K opotrebovaniu chrbtice vedie relatívne dlhé časové obdobie. Proces opotrebovania často začína v oblasti medzistavcových platničiek. Hlavnými príčinami opotrebovania stavcových segmentov sú nadmerná záťaž a pokročilý vek.


Indikácia

O degenerácii chrbtice hovoríme v prípade závažného opotrebovania a zhoršenia stavu a funkcie stavcových štruktúr.

Príčiny

Príčiny sa väčšinou odvíjajú od veku a iných vonkajších faktorov. Príkladom môže byť dlhodobá ťažká fyzická práca, ktorá môže viesť k zmenám na chrbtici a jej opotrebovaniu. Stav a opotrebovanie chrbtice ovplyvňujú aj individuálna predispozícia jednotlivca, druh a intenzita vykonávaných športov a tiež fajčenie a nadváha. Ťažkosti väčšinou pribúdajú postupne v priebehu niekoľkých rokov.

24 stavcov, ktoré tvoria ľudskú chrbticu, a medzi nimi ležiace medzistavcové platničky môžeme rozdeliť na 3 časti: Krčnú chrbticu (7 stavcových segmentov), hrudnú chrbticu (12 stavcových segmentov) a driekovú chrbticu (5 stavcových segmentov). Stavcový segment tvorí najmenšiu funkčnú jednotku chrbtice. Skladá sa z medzistavcových platničiek a priľahlých tiel stavcov, príslušných stavcových kĺbov a k nim patriacich väzivových štruktúr. Štvrtou časťou chrbtice je krížová kosť zložená zo stavcových segmentov zrastených do kosti.

Prvé známky opotrebovania sa zvyčajne objavujú v oblasti medzistavcových platničiek. Keďže medzistavcové platničky nie sú vyživované priamo cievami, ale nepriamo prostredníctvom difúzie, udržiavanie ich stavu závisí od genetických a iných faktorov. Existujúce zásobovanie medzistavcových platničiek živinami môže byť narušené v dôsledku zvýšenej záťaže chrbtice, napríklad pri ťažkej fyzickej práci, sedavých činnostiach bez možnosti vyváženia ich negatívneho účinku, nesprávnom zaťažovaní alebo vrodených deformáciách. Toto znižuje schopnosť medzistavcových platničiek udržať vodu. Dochádza tak k ich stenčovaniu.

S klesajúcou hrúbkou medzistavcových platničiek dochádza k postupnému zvyšovaniu nestability chrbtice, či dokonca obmedzeniu nervových funkcií. Telo sa najprv snaží situáciu napraviť a stabilizovať chrbticu tvorbou väčšieho množstva kostnej hmoty na telách stavcov. V mnohých prípadoch je však účinok opačný a dochádza k opotrebovaniu malých stavcových kĺbov. Tieto degeneratívne zmeny, či už jednotlivo alebo v kombinácii, spôsobujú bolesť a/alebo stratu funkčnosti v oblasti, kde sa postihnuté segmenty nachádzajú.

Diagnóza

Degeneráciu chrbtice diagnostikuje lekár po dôkladnom vyšetrení, podrobnej anamnéze a väčšinou s použitím zobrazovacích metód.

Symptómy

Symptómy degenerácie chrbtice často prichádzajú v priebehu dlhšieho časového obdobia a ich výsledkom je postupne sa rozširujúca alebo akútna bolesť. Dochádza k obmedzeniu pohyblivosti a častým zápalovým reakciám v stavcových kĺboch. Poruchy citlivosti a/alebo motoriky môžu niekedy viesť až k parestézii a príznakom ochrnutia z dôvodu útlaku nervových zväzkov prebiehajúcich postihnutou oblasťou. Obmedzenia rôzneho stupňa závažnosti môžu siahať od slabších porúch jemných motorických funkcií až po úplné chabé ochrnutie istých svalových skupín. V ojedinelých prípadoch dochádza k problémom s ovládaním močového mechúra a konečníka.

So zvyšujúcim sa vekom môže tiež dochádzať k zužovaniu chrbticového kanála v dôsledku dlhoročného opotrebovania a zhrubnutia kĺbov. Jedným z možných prejavov je tvorba výrastkov (tzv. osteofytov) a spinálnych osifikácií v oblasti chrbtice. Tieto môžu viesť až k znehybneniu stavcových kĺbov, pretože v dôsledku opotrebovania sa na kĺboch tvorí ďalšia kostná hmota.

Liečba

Podľa stupňa závažnosti býva liečba spočiatku konzervatívna s pomocou fyzioterapie a ortéz. Použitie liečiv je tiež veľmi časté.

Operácia sa zvažuje v prípade motorických a/alebo zmyslových porúch.

Chrbtové ortézy majú široké využitie pri konzervatívnej liečbe pri poskytovaní odľahčenia postihnutej oblasti chrbta, ako aj v priebehu pooperačného doliečovania.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty