Osteoporóza

Osteoporóza (rednutie kostí) je syndróm, v ktorého priebehu dochádza k nepretržitému ubúdaniu množstva kostnej hmoty. Dochádza k znižovaniu stability a zvyšovaniu pórovitosti kostí v tele, čím sa zvyšuje aj riziko zlomenín. Osteoporóza postihuje celú kostru, no niektoré špecifické oblasti môžu byť zasiahnuté vo väčšej miere.

U ľudí vo vyššom veku dochádza k úbytku kostnej hmoty aj z dôvodu často zníženej úrovne fyzickej aktivity. Osteoporóza spôsobuje narušenie metabolizmu kostí, čo ešte urýchľuje prirodzený proces ich rednutia, a tým vzniká nerovnováha medzi tvorbou a úbytkom kostnej hmoty.


Príčiny

Príčiny osteoporózy spočívajú v zmenenom metabolizme kostí alebo v nedostatočnom mechanickom či svalovom formovaní kostného materiálu. S pribúdajúcim vekom sa znižuje množstvo svalových podnetov, ktoré prostredníctvom šliach formujú kosti. S vekom klesá aj rýchlosť pohybu a celková výkonnosť. Preto sa pri meraní kostnej hmoty často zistí aj menší prierez svalov v mieste merania.

V prípade sekundárnej osteoporózy sú príčinou ochorenia spôsobujúce poruchy látkovej výmeny a/alebo hormonálnej rovnováhy. K ďalším možným spúšťačom patrí dlhodobé užívanie liekov alebo nadmerná konzumácia alkoholu alebo nikotínu. Primárna osteoporóza vzniká bez zrejmej priamej príčiny. V závislosti od toho, kedy sa ochorenie prejaví, rozlišujeme postmenopauzálnu osteoporózu, ktorá sa objavuje po menopauze, alebo senilnú osteoporózu, ktorá sa objavuje okolo 70. roku života.

Symptómy

Pokiaľ je úbytok kostnej hmoty iba mierny, neprejavuje sa osteoporóza žiadnymi výraznými symptómami. V ďalšom priebehu však môže dochádzať k spontánnym zlomeninám, predovšetkým tiel stavcov. Sú spojené s bolesťami, znížením telesnej výšky a inými poruchami pohybovej sústavy. Častým dôsledkom býva obmedzenie fyzickej aktivity, čo zhoršuje svalový výkon a koordináciu, a to samo osebe môže viesť k zvýšenej frekvencii pádov.

Diagnóza

Po podrobnom rozhovore a zistení anamnézy choroby nasleduje telesné vyšetrenie s viacerými testami zameranými na pohyblivosť, svalovú silu, svalový výkon, rovnováhu a koordináciu. Pre zistenie a vyhodnotenie stavu kostnej hmoty/hustoty, ako aj prípadného svalového prierezu sa používa röntgenová denzitometria (DXA) a periférna kvantitatívna počítačová tomografia (pQCT). Röntgenový snímok poskytne informácie o prípadných existujúcich zlomeninách.

Liečba

Liečba sa odvíja od konkrétneho typu osteoporózy. Spočiatku je zameraná na ovplyvnenie metabolizmu kostí a následné zabránenie vzniku zlomenín. Ak už k zlomeninám kostí v dôsledku osteoporózy došlo, je nevyhnutná ich akútna liečba: okrem iného to znamená zmiernenie bolestí spojených so zlomeninou. Cieľom liečby osteoporózy je tiež zmiernenie alebo úplné odstránenie možných trvalých zdravotných ťažkostí.

Bez náležitej liečby bude úbytok kostí naďalej pokračovať a spôsobí zvýšenú krehkosť kostí. Je preto dôležité s liečbou osteoporózy začať čo možno najskôr.

Ortézy môžu pomôcť stabilizovať a narovnať chrbticu. Zlepšujú celkové držanie tela a aktivujú hrudné svalstvo.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty