Paralýza (ochrnutie)

Pod pojmom paralýza rozumieme úplnú alebo čiastočnú neschopnosť samostatne ovládať jeden alebo viacero svalov, svalových skupín alebo končatín. Existuje niekoľko druhov paralýz.


Motorická paralýza

Motorická paralýza (ochrnutie pohybového aparátu) sa rozdeľuje na periférnu a centrálnu v závislosti od úrovne postihnutia.

Periférne ochrnutie: Dochádza pri ňom buď k poškodeniu priebehu nervu po výstupe z miechy (napr. prerušenie v dôsledku traumatického poranenia), alebo k ochoreniu nervu na mieste jeho vzniku v mieche (napr. v prípade poliomyelitídy). V týchto prípadoch ide vždy o chabú obrnu. Postihnuté svalové skupiny alebo končatiny nevykazujú vôbec žiadne napätie.

Centrálne ochrnutie: v jeho prípade sa miesto ochrnutia nachádza vyššie, v tzv. dlhých (alebo tiež pyramídových) dráhach miechy (miechová obrna) alebo v samotnom mozgu (mozgová obrna), napríklad ako následok cievnej mozgovej príhody. Priebeh centrálneho ochrnutia býva väčšinou spastický, teda spojený so zvýšeným napätím postihnutého svalstva. V závislosti od rozsahu ochrnutia rozoznávame monoplégiu (ochrnutie jednej končatiny), paraplégiu (ochrnutie horných alebo dolných končatín), tetraplégiu (ochrnutie všetkých končatín) alebo hemiplégiu (ochrnutie jednej strany tela).

Senzorické (senzitívne alebo zmyslové) ochrnutie

Tento typ ochrnutia býva spôsobený ochoreniami periférneho alebo centrálneho nervového systému. Schopnosť vnímania zmyslových podnetov, ako je chlad, teplo, bolesť alebo dotyk, býva v niektorých častiach tela znížená alebo úplne neprítomná.

Iné druhy paralýz

V niektorých prípadoch dochádza k paralýze v dôsledku ochorenia samotného svalstva (myogénna obrna). Ochrnutie môže mať tiež psychické príčiny (psychogénna obrna), no tieto prípady bývajú zriedkavé.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty