Poranenia členkového kĺbu

Podvrtnutia (distorzie) a poranenia väzov členka patria k najčastejším zraneniam vôbec. Na základe údajov z podobných krajín je možné predpokladať, že iba v Nemecku každý rok utrpí nejaký druh zranenia členka 1 milión ľudí. V 85 % všetkých prípadov býva postihnutý komplex väzov vonkajšieho členka.Príčiny

V dôsledku podvrtnutia chodidla s alebo bez pôsobenia vonkajšej sily môže dôjsť k hyperextenzii, či dokonca ruptúre väzov v členkovom kĺbe. K takýmto zraneniam často dochádza počas športových aktivít. Väčšinou tu dochádza k akútnym poraneniam členka. Tie tvoria približne 15 až 20 % všetkých športových zranení. Najrizikovejšími pre väzivové štruktúry členka sú športy s početnými rýchlymi zmenami smeru, skokmi a kontaktom s protihráčmi. Medzi športy s najvyšším výskytom akútnych zranení členka patrí futbal, basketbal a volejbal.

Zvlášť u športovcov býva aj zvýšené riziko opakovaných poranení členka. Približne tretina pacientov utrpí v priebehu 3 rokov ďalšie zranenie členka; u športovcov je to dokonca 73 % prípadov. S odstupom času sa mnohí pacienti tiež sťažujú na mierne povoľujúci členok, bolesť pri chôdzi a behu, slabé opúchanie a miernu nestabilitu členkového kĺbu.

Druh poranenia väzu

Pri poraneniach väzivového aparátu horného členka bývajú až v 85 % postihnuté bočné väzy, pričom úplne najčastejšie dochádza k poraneniam predného bočného väzu. Vyskytujú sa však aj poranenia dolného členka. Izolované poranenia dolného členka bývajú relatívne zriedkavé, odhady hovoria, že 10 % pacientov s chronickou laterálnou nestabilitou horného členka zároveň trpí aj nestabilitou dolného členka.

Závažnosť poranenia a sprievodné symptómy

Poranenia väziva členka sa delia na 3 stupne podľa závažnosti:

1. stupeň (mierny):

Natiahnutie väzov bez makroskopickej ruptúry (natrhnutia), mierny opuch a/alebo citlivosť postihnutých štruktúr. Žiadna alebo minimálna strata funkčnosti, zvyčajne bez pomliaždenia, bez mechanickej nestability členka a bez problémov pri zaťažení.

2. stupeň (stredne závažný):

Čiastočná makroskopická ruptúra so stredne silnou bolesťou, opuchom a citlivosťou postihnutej oblasti. Mierne až stretne závažné obmedzenie funkcie a mierna až stredne závažná nestabilita členka; často sprevádzané pomliaždením a problémami pri zaťažení.

3. stupeň (závažný):

Totálna ruptúra väzu so silným opuchom, krvným výronom a bolestivosťou. Strata funkčnosti členka s výraznou abnormalitou pohybov členka a členkovou nestabilitou, pomliaždením a stratou schopnosti zaťaženia.

Diagnóza

Lekár pri vyšetrení najskôr skontroluje obmedzenie pohyblivosti chodidla, výraznejšie zahriate miesta, opuchy, sčervenanie, vystúpené kosti, a pod. Pri konzultácii si lekár ujasní okolnosti, ktoré viedli k zraneniu, presne lokalizuje miesto bolesti a zistí prípadné zranenia a ochorenia v danej oblasti v minulosti. V závislosti od nálezu sa pristupuje k ďalším vyšetreniam, ako napríklad RTG alebo MRI.

Liečba

Za momentálny štandard v liečbe poranení väzov členka možno pokladať skorú funkčnú mobilizáciu. Bezprostredne po zranení je potrebné dodržiavať päť bodov: ochrana, pokoj, chlad, kompresia a vyvýšená poloha. Po 48 až 72 hodinách je možné začať s ľahkými pohybovými cvikmi bez zaťažovania s cieľom postupného obnovenia rozsahu pohybu a svalovej sily. Po ústupe opuchu sa členkový kĺb stabilizuje pomocou ortézy a postupne sa v priebehu 2 až 4 týždňov obnoví jeho zaťažovanie.

V ideálnom prípade by mala byť liečba sprevádzaná aj skorým senzomotorickým tréningom - zvyčajne po 3 až 4 týždňoch.

Operácia áno alebo nie?

Rozsiahla prehľadová štúdia porovnávajúca znehybnenie a skorú funkčnú liečbu hovorí v prospech skorej funkčnej liečby ako výrazne účinnejšieho prostriedku v porovnaní s dlhodobým znehybnením:

  • Z dlhodobého hľadiska sa väčšina pacientov vracia k športom, ktoré robili pred zranením
  • Návrat k účasti na športových aktivitách trvá kratší čas
  • Vyšší počet pacientov zaznamená po zranení rýchlejší návrat k výkonu svojho povolania
  • Z krátkodobého hľadiska trpí menej pacientov pretrvávajúcimi ťažkosťami, ako napríklad opuchmi
  • Menší počet pacientov vykazuje na RTG snímkach mechanickú nestabilitu členka
  • Vyššia spokojnosť pacientov s liečbou


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty