Poranenia menisku

V kolennom kĺbe sa nachádza laterálny a mediálny meniskus, dve odlišne hrubé polmesiacovité pórovito-chrupavkovité štruktúry umiestnené medzi stehennou a holennou kosťou. Menisky zabezpečujú plynulý pohyb rôzne tvarovaných povrchov týchto dvoch kostí. Zväčšujú povrch kolenného kĺbu, absorbujú zaťaženie a sú zárukou jeho rovnomerného rozloženia v kĺbe. Zranenia meniskov ohrozujú ich stabilitu, schopnosť absorpcie nárazov a rozloženia záťaže v kĺbe.


Príčiny

K poraneniam menisku dochádza najčastejšie pri športových úrazoch alebo neriadených pohyboch. Väčšinou ide o náhle zmeny polohy, ako napríklad rýchla rotácia alebo prudké zastavenie. Dochádza pri nich k vyvrtnutiu kolena, ktoré vedie k priškripnutiu a ruptúre materiálu menisku. Ruptúry menisku môžu mať rôzne formy a stupne závažnosti.

Ďalšou príčinou, ktorú nemožno nespomenúť, sú degeneratívne zmeny meniskov predovšetkým u starších ľudí. Nedochádza už v dostatočnej miere k obnove materiálu menisku, čo so zvyšujúcim vekom vedie k jeho redukcii. Menisky sú čoraz krehkejšie a môžu sa vytvárať malé praskliny. Meniskus sa potom môže roztrhnúť aj pri úplne bežnom každodennom pohybe. K degeneratívnym zmenám na menisku však môže dochádzať aj v nižšom veku, ak je kĺb nadmerne zaťažovaný. Príčinou môže byť napríklad nadváha, chybné osové postavenie dolných končatín alebo výrazná jednostranná záťaž napríklad pri súťaživých športoch.

Diagnóza

Lekár poranenie menisku diagnostikuje na základe podrobnej anamnézy, dôkladného vyšetrenia a zobrazovacích metód. V mnohých prípadoch sa používa aj artroskopia.

Symptómy

K symptómom poranenia menisku patrí silná bolesť a obmedzená pohyblivosť postihnutého kolenného kĺbu. Ďalšími známkami poškodeného menisku sú bodavá bolesť pri pohybe, výrazný opuch celého kolenného kĺbu, obmedzená funkčnosť, prehrievanie a začervenanie v postihnutej oblasti.

Liečba

Pri liečbe sa väčšinou pristupuje k minimálne invazívnemu zákroku v podobe artroskopie. Odstráni sa pri nej uvoľnený materiál chrupavky a zošijú sa odtrhnuté časti menisku. V mnohých prípadoch lekár odporučí postihnutú oblasť nejaký čas odľahčovať a obmedziť rozsah pohybu, aby sa podporil proces hojenia. Ortézy sú neodmysliteľnou súčasťou takejto liečby.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Okrem iných faktorov je asi najdôležitejšie dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty