Spina bifida

Pod pojmom spina bifida (rázštep chrbtice) rozumieme vývojovú anomáliu chrbtice a miechy. Keďže chrbtica a miecha sa u embrya vyvíjajú z tzv. neurálnej trubice, označujeme niekedy spina bifida aj ako poruchu uzáveru neurálnej trubice. Poruchy neurálnej trubice sú druhou najčastejšou vrodenou vývojovou chybou po vrodených poruchách srdca. Spina bifida sa častejšie vyskytuje v bedrovej a krížovej oblasti chrbtice ako v hrudnej a krčnej chrbtici.

Existuje niekoľko foriem a stupňov závažnosti spina bifida:

  • Otvorená spina bifida (spina bifida aperta)
  • Skrytá spina bifida (spina bifida occulta)


Príčiny

Príčiny spina bifida sa doposiaľ nepodarilo presne objasniť. Vie sa však, že táto porucha chrbtice a miechy sa objavuje v treťom až štvrtom týždni tehotenstva. Nedochádza pri nej k uzatvoreniu neurálnej trubice embrya. Neurálna trubica je skorým vývojovým štádiom centrálneho nervového systému. Zo spodnej časti neurálnej trubice sa vyvinie miecha a chrbtica a z hornej časti sa stane mozog a lebka.

Za dôležitú príčinu vedúcu k spina bifida sa považuje nedostatok kyseliny listovej (vitamín skupiny B) alebo porucha metabolizmu tejto kyseliny v priebehu tehotenstva. U žien užívajúcich počas tehotenstva antiepileptiká je približne o 1 % vyššie riziko, že u ich dieťaťa dôjde k tejto vývojovej poruche.

Symptómy

Symptómy sa môžu výrazne líšiť. Či a aká závažná bude porucha v oblasti miechy a chrbtice závisí od toho, na akom mieste sa rázštep vytvorí. U spina bifida occulta sa niekedy neprejavujú vôbec žiadne symptómy. Hoci u stavcového oblúka došlo k rázštepu na dve časti, miecha nie je poškodená. Z tohto dôvodu nebýva táto porucha niekedy vôbec odhalená. Na druhej strane, spina bifida aperta, kedy dochádza tiež k rázštepu miechových blán a/alebo miechy, so sebou nesie mierne až závažné následky. Symptómy siahajú od miernych ťažkostí až po vážne postihnutia, ako napríklad paraplégia.

Liečba

Liečba závisí od závažnosti poruchy chrbtice a miechy. V niektorých prípadoch si mierna forma nevyžaduje žiadnu liečbu. Spina bifida aperta však môže znamenať ťažké postihnutie. V takýchto prípadoch sa odporúča chirurgický zákrok do 48 hodín od pôrodu. Veľkým prínosom môže byť fyzioterapia, ako aj ortopedické pomôcky (napríklad ortézy), ktoré pomáhajú zmierňovať dopad deformácií kĺbov v dôsledku spina bifida.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty