Ruptúra skríženého väzu

Skrížené väzy (predný a zadný) spoločne s bočnými väzmi sú zodpovedné za to, že koleno drží pokope. Obmedzujú extenziu holennej kosti, poskytujú kĺbu vedenie počas pohybu a tým mu zabezpečujú potrebnú stabilitu.

V Nemecku dôjde každých šesť a pol minút k roztrhnutiu skríženého väzu, pričom najvyššie riziko tohto poranenia je u futbalistov a lyžiarov. Ruptúry predného skríženého väzu sú desaťnásobne častejšie ako ruptúry zadného skríženého väzu, a v posledných desaťročiach došlo v výraznému nárastu tohto typu zranení.


Príčiny

Štruktúra kolenného kĺbu je veľmi komplexná, a preto aj ľahko dochádza k jej poraneniam. Ako najviac zaťažovaný kĺb v ľudskom tele nesie takmer celú jeho váhu. Stabilitu a pohyblivosť zabezpečujú vnútorný a vonkajší väz, ako aj predný a zadný skrížený väz. Dve chrupavkovité platničky, menisky, slúžia ako pohlcovače nárazov. Väčšinou pri športe dochádza k ruptúram predného skríženého väzu, konkrétne pri hyperextenzii kolena alebo nadmernom rotačnom pohybe pri fixovanom predkolení. Ruptúra zadného skríženého väzu býva často spôsobená priamym nárazom spredu do predkolenia alebo tiež mimovoľnou hyperextenziou kolenného kĺbu.

Symptómy

V prípade ruptúry skríženého väzu dochádza k výraznému opuchu kolenného kĺbu, jeho bolestivosti a obmedzeniu rozsahu extenzie a flexie. Po odznení akútnych ťažkostí naďalej zostáva viac alebo menej závažná nestabilita kĺbu. Prejavuje sa typickým "vybáčaním" kolenného kĺbu pri vykonávaní niektorých pohybov. Môže ísť o bežné každodenné pohyby ako chôdza po schodoch, ale ťažkosti sa môžu obmedzovať napríklad iba na namáhavú fyzickú aktivitu pri športe. Postupom času môže nestabilita v kolennom kĺbe spôsobiť poškodenie meniskov a chrupavky, či dokonca predčasné opotrebovanie kĺbu.

Diagnóza

Ruptúru skríženého väzu dokáže lekár diagnostikovať na základe vonkajšieho vyšetrenia a konkrétnych ťažkostí s kolenom. Rôzne záťažové testy dokážu pomôcť rozpoznať neistú chôdzu, vybáčanie kĺbu a nestabilitu kolena (typické znaky ruptúry skríženého väzu). Na určenie miesta ruptúry skríženého väzu sa používa tzv. zásuvkový test: ak je možné výraznejšie posunúť holennú kosť oproti stehennej smerom dozadu (= zadný zásuvkový príznak), je pravdepodobné, že došlo k ruptúre zadného skríženého väzu; ak je naopak možné holennú kosť oproti kosti stehennej výrazne posunúť smerom dopredu (= predný zásuvkový príznak), možno predpokladať ruptúru predného skríženého väzu.

Röntgenové vyšetrenie kolena sa primárne využíva na vylúčenie fraktúr (zlomenín kostí). Nie je však vhodné pre zobrazenie ruptúry väzu. Pre tento účel sa využíva zobrazenie pomocou magnetickej rezonancie (MRI). Pomocou tohto vyšetrenia môže lekár diagnostikovať aj eventuálne sprievodné zranenia.

Liečba

Po ruptúre skríženého väzu sa funkčnosť kolena dá zvyčajne napraviť pomocou plastiky skríženého väzu. Znamená to, že poškodený skrížený väz sa nahradí štepom šľachy z tela pacienta, napríklad šľachou zo svalu m. semitendinosus (technika STGR). Keďže materiál štepu potrebuje približne 10 až 12 týždňov na to, aby vrástol do predvŕtaných kostných kanálov, odporúča sa po operácii použitie stabilizačných ortéz. Spoločnosť Ottobock tu ponúka širokú paletu kvalitných produktov.

Nie každá ruptúra skríženého väzu sa však rieši operáciou. V každom prípade dochádza k individuálnemu rozhodnutiu v závislosti od veku, aktivity, možnosti zúčastňovať sa športov, motivácie a bežných schopností konkrétneho pacienta. Alternatívou môže byť tréning a posilňovanie stehenného svalstva, čím sa dosiahne dostatočná stabilita pri bežných pohyboch. Je však potrebné upozorniť na to, že bez patričnej liečby môže v dôsledku ruptúry skríženého väzu dôjsť k predčasnému poškodeniu chrupavky (artritíde). V prípade rekreačných a profesionálnych športovcov môžu ďalšie zranenia viesť k dodatočnému poškodeniu chrupavky a menisku.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty