Švihové poranenie krčnej chrbtice (Whiplash injury)

Švihové alebo hyperextenzné poranenie (whiplash) je traumatické poranenie krčnej chrbtice. Najčastejšie býva spôsobené pri dopravnej nehode nárazom zozadu. V niektorých prípadoch pacient začne pociťovať bolesť až po niekoľkých hodinách či dokonca dňoch od nehody. Hyperextenzné poranenia krčnej chrbtice sa podľa závažnosti delia na štyri stupne. Medzi jasné známky tohto poranenia patria bolesti hlavy, závraty a niekedy nevoľnosť.


Príčiny

Najčastejšou príčinou švihového poranenia krčnej chrbtice bývajú dopravné nehody. Väčšinou ide o nárazy zozadu, ktoré spôsobia, že hlava a krčná chrbtica sú najprv prudko zohnuté a následne extrémne vystreté. K švihovému poraneniu krčnej chrbtice však môže dôjsť aj pri športe alebo úrazoch počas rekreačných aktivít.

Symptómy

Symptómy sa zvyčajne objavia až po niekoľkých hodinách. Ich prejavy sú veľmi individuálne. Hoci nižšie spomenuté symptómy sa môžu objaviť spoločne, je tiež možné, že budú jedinými indikátormi. Ľudia s týmto zranením často pociťujú bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť a majú pocit stuhnutia a bolesti v oblasti šije, ktorý vyžaruje do hlavy a ramien. Niekedy sú dokonca popisované poruchy zraku a spánku. Neurologické poruchy bývajú zriedkavé.

Stupne závažnosti

Švihové poranenie krčnej chrbtice je možné kategorizovať podľa stupňa závažnosti. Hodností sa na stupnici 0 až 4 na základe otázok položených človeku s týmto poranením. 0 = bez ťažkostí, 1 = stuhnutosť šije a bolesti hlavy, 2 = stuhnutosť šije, pretrvávajúce svalové napätie a obmedzená pohyblivosť hlavy a 3 = okrem predošlých aj neurologické poruchy. Stupeň závažnosti 4 znamená vážne poranenie krčnej chrbtice so silným svalovým napätím, zlomeninami stavcov a vykĺbeniami.

Diagnóza

Švihové poranenie krčnej chrbtice a stupeň závažnosti stanoví lekár po dôkladnom vyšetrení, podrobnej anamnéze a s použitím zobrazovacích metód.

Liečba

Liečba švihového poranenia krčnej chrbtice prebieha zvyčajne konzervatívne s pomocou špeciálnej fyzioterapie bedrovej chrbtice a liečby bolesti. V prvých dňoch po nehode je časté použitie ortotickej pomôcky (krčný golier).


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.