Ťažkosti s chrbtom

Ako ťažkosti s chrbtom väčšinou označujeme bolesť rôznych častí chrbta. Medzi najbežnejšie príčiny ťažkostí s chrbtom patria rôzne poškodenia v dôsledku nadmernej námahy, kombinácie mechanického poškodenia (napr. stlačený nerv) a degeneratívnych zmien (príznaky opotrebovania), či psychosomatické faktory.


Príčiny

Bolesť chrbta je zvyčajne spôsobená telesnou (organickou) a/alebo psychosomatickou príčinou, ako aj chybným držaním tela a nesprávnym prenášaním váhy. Medzi možné príčiny patria:

  • Zranenia, ako napríklad zlomenina tela stavca, vykĺbenie stavca, či dokonca poranenie nervového koreňa.
  • Zápal
  • Opotrebovanie (degenerácia). Klinicky sa prejavuje o. i. artrózou, osteoporózou, Bechterevovou chorobou (Morbus Bechterev), vyklenutím medzistavcovej platničky, nestabilitou chrbtice, svalovou nerovnováhou, či rozdielnou dĺžkou končatín s následnými poruchami statiky tela.

V takmer 90 % všetkých prípadov bolesti chrbta sa nenájde špecifická príčina. K diagnostickým postupom patrí vyšetrenie röntgenom a magnetickou rezonanciou.

Symptómy

Bolesť chrbta možno rozdeliť na radikulárnu bolesť, pri ktorej dochádza k dráždeniu nervového koreňa - napríklad vyklenutou platničkou - a pseudoradikulárnu bolesť. V druhom prípade sú príčinou bolesti chrbta zmeny na malých kĺboch chrbtice.

Medzi ďalšie charakteristické znaky patrí:

  • Lumbago: náhla, prudká bolesť v krížoch
  • Chronická bolesť chrbta: bolesť chrbta, ktorá pretrváva viac ako tri mesiace
  • Bolesť v krížoch vystreľujúca do dolných končatín
  • Strata schopnosti ovládať dolné končatiny
  • Poruchy vyprázdňovania močového mechúra

Frekvencia

60 až 70 % žien medzi 30. a 60. rokom života trpí bolesťou chrbta, u mužov je to dokonca 65 až 80 %. Viac ako 75 % všetkých príčin bolesti chrbta má pôvod v bedrovej (lumbálnej) oblasti. Bolesť chrbta je dokonca druhým najčastejším dôvodom hospitalizácie. Je jedným z najčastejších dôvodov pri schvaľovaní invalidného dôchodku z dôvodu ústavnej liečby a tiež jedna z hlavných príčin práceneschopnosti. Takmer 50 % všetkých žiadostí o predčasný dôchodok má súvis s týmto problémom.

V Nemecku sa každoročne lieči 31 miliónov prípadov bolesti chrbta. V 87,5 % prípadov ide o akútne ťažkosti, u 12,5 % o chronickú bolesť. Odhaduje sa, že iba v Nemecku sa náklady spojené s bolesťou chrbta pohybujú na úrovni 49 miliárd eur. Liečbu a rehabilitáciu ľudí postihnutých týmito ťažkosťami preto nemožno považovať iba za dôležitú medicínsku úlohu, ale tiež za významný ekonomický faktor!

Liečba

Liečba závisí od príčin ťažkostí a spočiatku je väčšinou konzervatívna, teda bez chirurgického zákroku. K operácii sa pristupuje iba v ojedinelých prípadoch. Prognóza pre väčšinu ľudí s bolesťami chrbta je priaznivá. Vo viac ako polovici prípadov bolesť do jedného týždňa ustúpi a približne 80 % pacientov sa do dvoch týždňov takmer úplne zotaví vďaka vhodnej liečbe bolesti v kombinácii s ortopedickou zdravotníckou pomôckou (ako napr. chrbtová ortéza/bandáž) a fyzioterapiou. Smernice uverejnené ortopedickou spoločnosťou a Výborom pre liečivá Nemeckej lekárskej spoločnosti zdôrazňujú, že iba liečebné opatrenia založené na aktívnej účasti pacienta (napr. aktívna fyzioterapia, používanie funkčných ortéz, ochrana chrbta na pracovisku, atď.) môžu byť dlhodobo účinné.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty