Ťažkosti s kolenom

Kolenný kĺb je najväčším a najviac zaťažovaným kĺbom ľudského tela. Preto existuje pomerne vysoké riziko zranenia alebo ochorenia kolenného kĺbu.

Dôvody vedúce k ťažkostiam s kolenom môžu byť veľmi rôzne. Vo všeobecnosti rozlišujeme akútnu a chronickú bolesť kolena. Pre optimálnu liečbu je kľúčové určenie príčiny ťažkostí.


Akútna bolesť kolena

Akútna bolesť v kolene je väčšinou spôsobená vonkajším vplyvom. Zvlášť riziková je kombinácia flexie a rotačného pohybu, rovnako ako náhle zastavenie so zvýšeným pôsobením šmykovej sily. V takýchto prípadoch sa bolesť zvyčajne ohlási okamžite. Medzi najbežnejšie zranenia kolena patria:

  • Pomliaždenie: Je spôsobené nárazom, úderom, alebo pádom a väčšinou nezasahuje do kĺbového puzdra. Typickým príznakom je modročervené sfarbenie kože, ktoré sa s miernym časovým odstupom na mieste objaví.
  • Natiahnutie šliach v dôsledku nadmernej extenzie: Postihnuté je svalstvo, väzivo, kĺbové puzdro a šľachy okolo kĺbu. Okrem krvného výronu a bolesti je typickým príznakom aj nestabilita kolenného kĺbu pretrvávajúca po dlhšie obdobie.
  • Natrhnutie alebo roztrhnutie svalov a šliach: V prípade zdravých jednotlivcov dochádza k zraneniam skrížených väzov zvyčajne iba pôsobením extrémnej sily. Ruptúry skrížených väzov, šľachových úponov alebo patelárnej šľachy sú väčšinou spojené s krvným výronom, závažnými funkčnými obmedzeniami a stratou stability.
  • Ruptúry menisku: Často sa vyskytujú v dôsledku kombinácie flexie a rotačného pohybu kolenného kĺbu. Dôsledkom môže byť čiastočné natrhnutie alebo úplné odtrhnutie menisku z hornej plochy holennej kosti. Okrem typickej "bolesti menisku" môže funkčné poruchy či dokonca zablokovanie kolenného kĺbu spôsobiť často prítomný krvný výron v kolene a presun odtrhnutého meniskového materiálu do medzery v kĺbe. K poškodeniam menisku dochádza najčastejšie na vnútornej strane kĺbu (mediálny alebo vnútorný meniskus).
  • Ruptúra skríženého väzu: Ak dôjde k silnému pôsobeniu šmykovej sily v kolennom kĺbe, môže to spôsobiť ruptúru skríženého väzu. Zvlášť nebezpečné býva prudké zastavenie, zmeny smeru a externé pôsobenie sily, ktoré okolité svalstvo nedokáže absorbovať z dôvodu jeho prudkého a silného účinku. Vo väčšine prípadov dochádza k ruptúram predného skríženého väzu.

Chronická bolesť kolena

Chronická bolesť prichádza postupne. Je charakteristická zvyšujúcou sa intenzitou v priebehu mesiacov či rokov. Bolesť sa zvyčajne dostaví počas alebo po zvýšenej záťaži. Často býva popisovaná tzv. štartovacia bolesť, ktorá po niekoľkých krokoch z väčšej časti odznie, no pri zvýšenej záťaži opäť dochádza k jej zhoršeniu. Chronické bolesti kolena sú spôsobené degeneratívnymi (opotrebovanie) alebo zápalovými ochoreniami kĺbu.

  • Primárna gonartróza: V tomto prípade ide o opotrebovanie kĺbovej chrupavky. Strata chrupavky znamená, že povrchy v kĺbe stratia schopnosť kĺzať sa, čo vedie k pretrvávajúcemu zvýšenému treniu. Dôsledkom býva krvný výron, bolesť, zablokovanie kĺbu, či jeho stuhnutosť a obmedzená pohyblivosť. Gonartróza môže mať niekoľko príčin. Môže sa objaviť ako sekundárny symptóm po zranení kĺbového puzdra a väzov alebo v dôsledku chybného osového postavenia (nohy do x alebo o). Medzi ďalšie príčiny patria ochorenia a zápaly.
  • Reumatoidný zápal kĺbu: Pri reumatoidnom zápale kĺbu, ktorý má väčšinou nárazový priebeh, dochádza k napádaniu synoviálnej blany vlastnými imunitnými bunkami. Vzniknuté zápalové látky ničia spojivové väzivo a kĺbovú chrupavku. Symptómy sú spočiatku nešpecifické a nie vždy ich je možné pripísať artritíde. Typické bývajú mierne zvýšená teplota, úbytok na váhe a únava. Táto fáza môže začať postupne alebo náhle. V prípade artritídy kolena sa neskôr objavujú bežné ťažkosti s pohybovým aparátom, ako napríklad ranná stuhnutosť. V takom prípade pociťujete bolesť a meravosť kĺbov. S týmto stavom je spojené tiež začervenanie, opuch a bolesť.
  • Patelofemorálny syndróm (bolesť pod jabĺčkom): Tento syndróm je častou príčinou anteriórnej (prednej) bolesti kolena. Postihuje predovšetkým mladé ženy bez štrukturálnych zmien na kĺbovej chrupavke. Patela pritom z rôznych mechanických dôvodov bolestivo vybočuje smerom von. Častým spúšťačom býva nadmerné namáhanie kĺbu, napríklad z dôvodu zvýšenej záťaže pri športe, ale tiež ako dôsledok oslabeného bedrového svalstva či chybného postavenia chodidla, alebo tiež nerovnováhy stehenného svalstva.

Diagnóza

Lekár sa na úvod spýta niekoľko otázok o vašich ťažkostiach a sprievodných symptómoch. Dôležité je predovšetkým to, ako dlho už bolesti v kolene pociťujete, kam možno bolesť lokalizovať a kedy sa zvyčajne objavuje. Pre presnejšie určenie príčiny bolesti sú z hľadiska diagnostiky tiež relevantné možné prekonané ochorenia a existujúce zranenia, či nehody v minulosti.

Nasleduje dôkladné vyšetrenie kolenného kĺbu s pomocou rôznych pohybových testov. Lekár dokáže určiť miesto a závažnosť poškodenia kolenného kĺbu na základe konkrétnych ťažkostí (napríklad opuchu, krvného výronu, obmedzeného rozsahu pohybu).

V prípade bolesti kolena môžu byť pre konečnú diagnózu v závislosti od predchádzajúceho nálezu potrebné ešte dodatočné testy. Môže ísť o röntgenologické alebo ultrasonografické (ultrazvukové) vyšetrenie, vyšetrenie magnetickou rezonanciou, artroskopiu kolena, alebo odobratie vzorky materiálu z kĺbu.

Liečba

Liečba sa odvíja od konkrétnej príčiny ťažkostí s kolenom. Niekedy úplne postačuje postihnuté koleno nejaký čas nezaťažovať. V niektorých prípadoch je však potrebný chirurgický zásah. V období po operácii býva dôležité používanie správnej ortézy a posilňovanie svalstva prostredníctvom fyzioterapie. Vybavenie bandážou alebo ortézou poskytuje možnosť liečby bez chirurgického zásahu s cieľom stabilizovať kolenný kĺb, uvoľniť napätie či poskytnúť kolenu správne vedenie a zmierniť bolesť.


Znázornené produkty predstavujú príklady možného ortotického vybavenia. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik tiež rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu.


Súvisiace produkty