Bedro


Tübingenská abdukčná ortéza bedrových kĺbov

Tübingenská abdukčná ortéza bedrových kĺbov

Tübingenská abdukčná ortéza bedrových kĺbov podľa profesora Bernaua vytvára najlepšie možné podmienky pre zabezpečenie úplného a bezproblémového dozretia bedrových kĺbov vášho dieťaťa.

viac