Jürgenov príbeh s WalkOn

Napriek tomu, že Jürgen trpí peroneálnou parézou, je neustále na nohách: nielen každý deň v práci, ale aj po nej. Jeho pes potrebuje pohyb a pre Jürgena je čas strávený vonku s ním príjemnou zmenou k pracovnému dňu. S peroneálnou ortézou WalkOn nie sú už dlhé vzdialenosti ani náročnejší terén pre Jürgena žiaden problém.